MiejsceInwestorCel i występujące utrudnienia w ruchuPlanowany termin zakończeniaLink
od Ronda Grunwaldzkiego do ul.Kordeckiego ZDMiKPInformujemy iż od dnia 24.09.2020r. będzie zajęty skrajny prawy pas ruchu od końca zatoki autobusowej na ul. Focha do Mostu Solidarności. Ruch samochodowy zostanie przekierowany na lewy pas ruchu. Jednocześnie zamknięta zostanie możliwość wyjazdu z ul. Czartoryskiego w ul. Focha – dojazd do ul. Czartoryskiego możliwy będzie wyłącznie od strony ul. Świętej Trójcy. Roboty drogowe związane z jezdnią jak i chodnikiem będą prowadzone od strony południowej ul. Focha. Wobec powyższego ruch pieszy na odcinku od zatoki autobusowej do Mostu Solidarności zostanie przekierowany na drugą stronę ul. Focha oraz w ul. Kordeckiego i w ul. Świętej Trójcy. Dostęp do kamienic zostanie umożliwiony. 2020-10-31 więcej...
ul. Pod Blankami, Plac Kościeleckich, Zbożowy Rynek, Wały Jagiellońskie MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.renowacja kanalizacji deszczowej - wystapią lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2020-09-18 2020-09-29 więcej...
ul. Jeziucka, Farna, Niedźwiedzia MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.renowacja kanalizacji deszczowej - wystapią lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2020-09-17 2020-09-30 więcej...
ul. Powstańców Wielkopolskich MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.renowacja kanalizacji deszczowej - wystapią lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2020-09-29 2020-10-07 więcej...
ul. Focha/Grottgera MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.awaryjna naprawa urządzeń w śladzie Starego Kanału Bydgoskiego 2020-09-27 więcej...
ul. Stawowa (odcinek od ul. Madalińskiego do ul. Słupskich) ZDMiKPprzebudowa nawierzchni (I etap) - Uwaga: droga w miejscu prowadzenia prac bez przejazdu - wyznaczono objazdy. Rozpoczęcie prac: 2020-09-21 2020-10-09 więcej...
ul. Skłodowskiej-Curie MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.przebudowa kanalizacji deszczowej - Uwaga: wystąpią lokalne zwężenia jezdni w miejscu prowadzenia prac. Rozpoczęcie prac: 2020-09-16 2020-12-16 więcej...
ul. Focha na odcinku od skrzyżowania z ul. Kordeckiego do Mostu solidarności ZDMiKPprace w ramach zadania pn.: „Przebudowa z rozbudową ulicy Focha w zakresie od Ronda Grunwaldzkiego do mostu Solidarności z budową infrastruktury dla ruchu rowerowego" - Uwaga: zostanie wprowadzona zmiana Tymczasowej Organizacji ruchu drogowego na ul. Focha. Ruch po jezdni ul. Focha nadal będzie odbywał się zawężonym pasem ruchu. Zostanie wprowadzony II etap robót związany wyłączeniem skrajnego prawego pasa ruchu jezdni ul. Focha. Ruch samochodowy zostanie przekierowany na lewy pas ruchu. Jednocześnie zamknięta zostanie możliwość wyjazdu z ul. Czartoryskiego w ul. Focha – dojazd do ul. Czartoryskiego możliwy będzie wyłącznie od strony ul. Świętej Trójcy. W II etapie roboty drogowe związane z jezdnią jak i chodnikiem będą prowadzone od strony południowej ul. Focha, (czyli od strony kamienic). Wobec powyższego ruch pieszy na odcinku od ul. Królowej Jadwigi do Mostu Solidarności zostanie przekierowany na druga stronę ul. Focha oraz w ul. Kordeckiego i w ul. Świętej Trójcy. Dostęp do kamienic zostanie umożliwiony. 2020-10-02 więcej...
ul. Zygmunta Augusta MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.przebudowa kanalizacji deszczowej - Uwaga: droga w miejscu prowadzenia prac bez przejazdu. Rozpoczęcie prac: 2020-08-24 2020-11-21 więcej...
ul.Focha ZDMiKPOd dnia 20.08.2020r zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu drogowego na ul.Focha na odcinku od skrzyżowania z ul.Kordeckiego do Mostu Solidarności. Wystąpią utrudnienia w postaci zawężenia jezdni ul.Focha oraz utrudnienia dla pieszych w pasie dzielącym ul.Focha na wysokości z ul.Królowej Jadwigi. więcej...
skrzyżowanie ulic Wojska Polskiego i Trasy Uniwersyteckiej ZDMiKPZmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu. Sygnalizacja świetlna przełączona w tryb ostrzegawczy.Roboty budowlane związane z budową linii tramwajowej w ul. Kujawskiej. więcej...
ul. Magnuszewska ZDMiKPremont ulicy - Uwaga: w trakcie prac jedna jezdnia zostanie wyłączona z ruchu, a na drugiej wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy. Rozpoczęcie prac: 2020-08-03 2020-10-02 więcej...
ul. Królowej Jadwigi, Łokietka, Naruszewicza MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami – wystąpią lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2020-07-20 2020-10-08 więcej...
więcej...
Rondo Kujawskie ZDMiKPwyłączenie, a następnie demontaż sygnalizacji świetlnej na rondzie w związku z budową linii tramwajowej w ulicy Kujawskiej - prosimy o zachowanie w opisanym miejscu szczególnej ostrożności więcej...
ul. Bernardyńska (przed wjazdem na rondo Bernardyńskie od strony ronda Jagiellonów) ZDMiKPwykonanie przewiązki na ul. Bernardyńskiej w pasie rozdziału która będzie elementem planowanej drogi tymczasowej - Uwaga: wystąpią miejscowe przewężenie pasów ruchu przed wjazdem na rondo Bernardyńskie od strony ronda Jagiellonów. Rozpoczęcie prac: 2019-04-08 0000-00-00 00:00:00 więcej...