Powrót

Ogólne (Drogi)

Konsultacje w sprawie utwardzenie dróg osiedlowych (Siewna, Kapliczna, Łubinowa i Podleśna)

Konsultacje w sprawie utwardzenie dróg osiedlowych (Siewna, Kapliczna, Łubinowa i Podleśna)

Zaczynamy kolejne konsultacje związane z przebudową ulic bez twardej nawierzchni. Od 5 października do 26 października będzie można zgłaszać uwagi do opracowanych koncepcji budowy ulic Siewnej, Kaplicznej, Łubinowej i Podleśnej.

Ulica Siewna położona jest na osiedlu Miedzyń – Prądy. Ulica położona jest na obszarze, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Miedzyń – Widok”. Łączna długość odcinka przewidzianego w koncepcji do realizacji wynosi ~292 m. Ulicę planuje się zrealizować w klasie funkcjonalno-technicznej D w formie pieszo-jezdni zlokalizowanej w strefie ograniczonej prędkości do 30km/h. Dodatkowo planuje się zorganizować miejsca postojowe przy posesjach, zrealizować zjazdy indywidualne do posesji oraz publiczne, oświetlenie, odwodnienie drogi oraz oznakowanie.

Ulica Podleśna zlokalizowana jest na osiedlu Glinki, na obszarze z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Glinki C”. Łączna długość odcinka przewidzianego w projekcie do realizacji wynosi ~809 m. Inwestycja polegać będzie na budowie nawierzchni asfaltowej, skrzyżowania z planowaną tzw. ul. Nowołucką, elementów bezpieczeństwa ruchu, zatoki postojowej, zjazdów indywidualnych i publicznych, oświetlenia, odwodnienia oraz organizacji ruchu. Droga będzie zrealizowana w klasie funkcjonalno-technicznej L o szerokości pasa ruchu wynoszącym 3,25m i szerokości chodników 2,0m.

Ulica Kapliczna znajduje się na osiedlu Bydgoszcz Wschód – Siernieczek i Brdyujście. Przedstawiona koncepcja przewiduje budowę odcinka głównego oraz czterech dojazdów o łącznej długości ~1280m. Dokumentacja została opracowana dla drogi klasy L. Zaproponowano szerokość jezdni 5,5m, lewostronny chodnik o szerokości 2,0m, budowę zjazdów publicznych i indywidualnych do posesji, oświetlenie uliczne, odwodnienie drogi oraz oznakowanie.

Ulice Łubinowa położona jest na osiedlu Czyżkówko, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o tej samej nazwie. Opracowana koncepcja przewiduje budowę pieszojezdni o szerokości 9,0m. Przedstawiona propozycja przewiduje wyposażenie ulicy w oświetlenie, odwodnienie, oznakowanie pionowe i poziome, zjazdy publiczne i indywidualne oraz organizację miejsc postojowych przy posesjach. Długość odcinka przewidzianego do realizacji wynosi ~540m. Droga będzie zrealizowana w klasie funkcjonalno-technicznej D.

Celem konsultacji jest zebranie uwag dotyczących przyjętych rozwiązań. Może skutkować to wprowadzeniem korekt do zaprezentowanych koncepcji . Ze szczegółowymi opisem zadania, mapami i planami można zapoznać się na stronach ZDMiKP.

Koncepcje przebudowy ulic są dostępna także w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, przy ul. Toruńskiej 174a ( piętro III, pokój 310 ).

Bydgoszczanie mogą zgłaszać uwagi na formularzu według wzoru, który jest dostępny również na stronie ZDMiKP. Wypełnione wnioski należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną na adres ZDMiKP w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz. Wnioski zostaną rozpatrzone wyłącznie w przypadku uzasadnienia propozycji oraz podania wymaganych danych osobowych wraz z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie na potrzeby konsultacji. Karty konsultacyjne można pobrać poniżej. Ankietę można wypełnić przez Internet na stronie www.bydgoskiekonsultacje.pl.

Ul. Kapliczna - https://ankiety.um.bydgoszcz.pl/index.php/465896?newtest=Y

Ul. Łubinowa – https://ankiety.um.bydgoszcz.pl/index.php/368251?newtest=Y

Ul. Siewna – https://ankiety.um.bydgoszcz.pl/index.php/936325?newtest=Y

Ul. Podleśna - https://ankiety.um.bydgoszcz.pl/index.php/865256?newtest=Y

Długość nowych ulic:

Siewna: 292 m

Kapliczna: 827 m

Łubinowa: 540 m

Podleśna: 764 (+45 m łącznik do ul. Łuckiej)

Warto wiedzieć:

Przeprowadzenie w latach 2011-15 pakietu remontu głównych ciągów komunikacyjnych w Bydgoszczy (około 100 odcinków ulic) pozwoliło w ubiegłym roku na przyjęcie program przebudowy ulic z nawierzchnią gruntową. Jest on realizowany w oparciu o cykliczną, przeprowadzaną co 3-lata, analizę, która wskaże priorytety inwestycyjne (ranking ulic) na podstawie sześciu kryteriów wyboru:

- Rok nadania nazwy ulicy

- Liczba mieszkańców mieszkających przy danej ulicy

- Zagrożenie powodziowe wywołane przez opady atmosferyczne

- Ważność ulicy lokalnej w układzie transportowym miasta

- Wskaźnik długości dróg gruntowych do sumy długości dróg na osiedlu

- Funkcjonowanie obiektów użyteczności publicznej (np. szkoły, przychodnie) w budynkach będących w zasobach miasta

Załączniki:
Pobierz plik (Kapliczna.pdf)Kapliczna.pdf[ ]1562 kB
Pobierz plik (Podleśna.pdf)Podleśna.pdf[ ]2427 kB
Pobierz plik (Siewna.pdf)Siewna.pdf[ ]1189 kB
Pobierz plik (Łubinowa.pdf)Łubinowa.pdf[ ]1825 kB

Konsultacje w sprawie utwardzenie dróg osiedlowych (Botaniczna, Jeżynowa, Piaski, Sanatoryjna)

Zaczynamy kolejne konsultacje związane z przebudową ulic bez twardej nawierzchni. Od 22 września do 13 października będzie można zgłaszać uwagi do opracowanych koncepcji budowy ulic Jeżynowej, Botanicznej, Piaski i Sanatoryjnej.

Koncepcja przebudowy ul. Botanicznej zakłada wybudowanie ciągu pieszojezdnego o szerokości 5,0 m na odcinku od ul. Orawskiej do ul. Osada oraz 4,5 m na odcinku od ul. Osada do ul. Trentowskiego. Nawierzchnia zostanie wykonana z kostki betonowej. Na ciągu powstaną skrzyżowania wyniesione oraz progi zwalniające. Wydzielone zostaną też 22 miejsca postojowe.

Projekt przebudowy ul. Jeżynowej przewiduje natomiast wybudowanie  ciągu pieszojezdnego o szerokości 4,5 m. Nawierzchnia zostanie wykonana z kostki betonowej koloru szarego. W celu uspokojenia ruchu występujące w ciągu ulicy Jeżynowej skrzyżowania projektuje się jako „wyniesione”. Nie jest konieczne wprowadzanie dodatkowych progów zwalniających na odcinkach międzywęzłowych. Zaprojektowano też 6 miejsc postojowych. W ramach tego zadania powstanie też kilka sięgaczy obsługujących posesje, które nie są zlokalizowane tuż przy ulicy.

Podobne rozwiązanie przyjęli projektanci przygotowując koncepcję przebudowy ul. Sanatoryjnej. Ona również zakłada stworzenie ciągu pieszo-jezdnego wyłożonego  kostką betonową. Stosowane będą skrzyżowania wyniesione i progi zwalniające. Na ulicy zaprojektowano 66 miejsca postojowe, najwięcej w rejonie kościoła. Wykonano też dodatkowy wariant przewidujący budowę osobno jezdni i chodnika jednostronnego. Skutkowałoby to jednak dużą ingerencją w prywatne posesje i przebudową infrastruktury podziemnej.

Projekt ulicy Piaski zakłada wykonanie ciągu pieszo jezdnego o zróżnicowanej konstrukcji. Na nawierzchni ułożona zostanie masa bitumiczna poza wyniesionymi skrzyżowaniami, progami zwalniającymi oraz zjazdami. Na wybranych odcinkach ulica zostanie wyposażone we wzmocnione pobocze. Projekt zakłada też nowe oświetlenie i poprawę odwodnienia.

Celem konsultacji jest zebranie uwag dotyczących przyjętych rozwiązań.  Może skutkować to wprowadzeniem korekt do zaprezentowanych koncepcji . Ze szczegółowymi opisem zadania, mapami i planami można zapoznać się na stronach  ZDMiKP.

Koncepcje przebudowy ulic  są dostępna także  w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, przy ul. Toruńskiej 174a ( piętro III, pokój 307 ).

Bydgoszczanie mogą zgłaszać uwagi na formularzu według wzoru, który jest dostępny również na stronie ZDMiKP. Wypełnione wnioski należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub pocztą tradycyjną na adres ZDMiKP w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz. Wnioski zostaną rozpatrzone wyłącznie w przypadku uzasadnienia propozycji  oraz podania wymaganych danych osobowych wraz z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie na potrzeby konsultacji. Karty konsultacyjne można pobrać poniżej

Ankietę można wypełnić przez Internet na stronie www.bydgoskiekonsultacje.pl.


ul. Sanatoryjna (LINK [https://ankiety.um.bydgoszcz.pl/index.php/846216?newtest=Y ])
ul. Botaniczna (LINK [https://ankiety.um.bydgoszcz.pl/index.php/645446?newtest=Y ])
ul. Piaski (LINK [https://ankiety.um.bydgoszcz.pl/index.php/223451?newtest=Y  ])
ul. Jeżynowa (LINK [https://ankiety.um.bydgoszcz.pl/index.php/645895?newtest=Y ])

Długość nowych ulic:

Botaniczna – 715 m

Jeżynowa – 622 m

Piaski - 2500 m

Sanatoryjna – 1538 m

Warto wiedzieć:

Przeprowadzenie w latach 2011-15 pakietu remontu głównych ciągów komunikacyjnych w Bydgoszczy (około 100 odcinków ulic) pozwoliło w ubiegłym roku na przyjęcie  program przebudowy ulic z nawierzchnią gruntową. Jest on realizowany w oparciu o cykliczną, przeprowadzaną co 3-lata, analizę, która wskaże priorytety inwestycyjne (ranking ulic) na podstawie sześciu kryteriów wyboru

- Rok nadania nazwy ulicy

- Liczba mieszkańców

- Zagrożenie powodziowe wywołane przez opady atmosferyczne

- Ważność ulicy lokalnej w układzie transportowym miasta

- Wskaźnik długości dróg gruntowych do sumy długości dróg na osiedlu

- Funkcjonowanie obiektów użyteczności publicznej (np. szkoły, przychodnie)

 

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w polskich miastach powinny mieć charakter systemowy i obejmować wszystkie sfery przyczynowe, tj. pojazdy, użytkowników dróg i środowisko drogi. Niniejszy Raport daje podstawę do realizacji dla Bydgoszczy większości działań w zakresie środowiska drogi.