Powrót

Aktualności

21.10. zmiany w ruchu ul. Gdańska

Utrudnienia w ruchu podczas: „Półmaratonu Bydgoskiego" 21.10. Organizator zaplanował wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na ul. Gdańskiej (od ul. 11 Listopada do ul. Zamczysko), ul. Rekreacyjnej, Hippicznej (od ul. Rekreacyjnej do ul. Konnej) i ul. Konnej (od ul. Hipicznej do zachodniego wejścia do Ogrodu Botanicznego w LPKiW).

W dniu 21 października 2018 roku w godz. 10:00-15:00 na wymienionych ulicach nastąpi całkowite wstrzymanie ruchu drogowego. W związku z tym, pojazdy jadące ul. Gdańską od strony Gminy Osielsko będą kierowane w ul. Za-mczysko i ul. Armii Krajowej, którą dojadą do centrum miasta. Pojazdy poruszające się w przeciwną stronę w czasie trwania biegu będą korzystały z ul. Armii Krajowej.

ul. Byszewska - kolejny etap prac

Informujemy, że od 08.10.2018r. Wykonawca robót drogowych realizujący zadanie pn.:" Budowa ul. Byszewskiej w systemie zaprojektuj i wybuduj" wprowadzi Etap 8 czasowej organizacji ruchu na ul. Byszewskiej w Bydgoszczy. Etap ten obejmuje zamknięcie ul. Byszewskiej dla ruchu od skrzyżowania z ul. Jęczmienną (km 0+880) do numeru 78 (km 1+100). Przewiduje się zamknięcie strefy robót stosując zapory drogowe U-20b wraz z lampami ostrzegawczymi U-35 koloru czerwonego oraz znakiem B-1 z tabliczką " Nie dotyczy pojazdów budowy".

Schemat objazdu i plan sytuacyjny niżej w załączniku.

 

 

Zmiana organizacji na ul. Wojska Polskiego od 08.09

Informujemy, że w nocy z 07 na 08 września nastąpi zmiana organizacji ruchu na ul. Wojska Polskiego związana z zakończeniem prac KPEC na jezdni północnej ulicy.
Obecnie ruch prowadzony jest dwukierunkowo jezdnią południowa na ul. Wojska Polskiego (odcinek od ul. Bełzy do ul. Magnuszewskiej). Zmiana polegać będzie na przerzuceniu ruchu z jezdni południowej na jezdnię północną, na której również ruch odbywać się będzie dwukierunkowo.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Ograniczenie w ruchu kołowym i pieszym w ul.Grunwaldzkiej od 22.08

W związku z realizacją zadania " Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta Bydgoszczy", z dniem 22.08.2018r. nastąpi częściowe ograniczenie w ruchu kołowym i pieszym po północnej stronie ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do ul. Flisackiej.