Powrót

Ograniczenie w ruchu kołowym w ul. Grunwaldzkiej od 26.07

W związku z realizacją „Budowy dróg dla rowerów w ciągu ul. Grunwaldzkiej” z dniem 26.07.2018 nastąpi częściowe ograniczenie w ruchu kołowym ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Granicznej (jezdnia wschodnia i zachodnia) do jednego pasa ruchu w każdą stronę, zamknięcie jednego pasa ruchu w ul. Focha przy Rondzie Grunwaldzkim oraz nastąpi zmiana lokalizacji przystanku przy ul. Grunwaldzkiej.