Powrót

Osada, Leszczyna od 30.07. zmiany

W związku z budową ulic, wykonawca na czas prowadzenia robót drogowych musi wproadzić opisane zmiany w organizacji ruchu.