Powrót

Aktualności drogowe

Zamknięty przejazd kolejowy na Inwalidów w dniach: 23.10.-29.10.

Czytaj więcej...Czytaj więcej...
Firma Trakcja PRKiL S.A. prosiła o przekazanie za naszym pośrednictwem komunikatu o zamknięciu przejazdu kolejowego w ulicy Inwalidów w dniach od: 23.10. do: 29.10. Zamknięcie uzasadnia koniecznością kontynuowania rozpoczętego remontu przejazdu. Jednocześnie zobowiązała się do przywrócenia ruchu w godzinach porannych - 29.10.

Przejścia już doświetlone

Czytaj więcej...Czytaj więcej...
Wiosną pisaliśmy, że przygotowujemy się do doświetlenia przejść dla pieszych. Ze środy tj. 17.10. na czwartek pierwsze przejścia już z doświetleniem.

Czytaj więcej...

Odtworzenia tymczasowe nawierzchni w okresie zimowym

Czytaj więcej...Czytaj więcej...

W związku ze zbliżającą się zimą oraz akcją zimowego utrzymania ulic i chodników, trwającą od dnia 01-11-2018r. do dnia 31-03-2019r. oraz występującymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, uniemożliwiającymi wykonanie odbudowy docelowej jezdni i chodników po robotach rozkopowych informujemy, że mając na uwadze konieczność likwidacji śliskości przez zarządcę drogi i właścicieli posesji oraz zapewnienie wymaganych parametrów technicznych odtwarzanych nawierzchni, Wykonawcy robót rozkopowych w pasie drogowym, muszą liczyć się z koniecznością wykonania odtworzeń tymczasowych i ich utrzymaniem do chwili wykonania odtworzenia docelowego. Odtworzenie tymczasowe musi być wykonane adekwatnie do stanu istniejącego, to znaczy, że w przypadku jezdni z nawierzchnią bitumiczną nawierzchnia tymczasowa będzie również bitumiczna, a w przypadku np. bitumicznej nawierzchni chodnika, nawierzchnia tymczasowa będzie bitumiczna lub z prefabrykowanych materiałów betonowych-kostka, płytki. Wyklucza się odbudowę tymczasową nawierzchni twardych (jezdni, placów, zatok, chodników) z kamienia, wiórków bitumicznych. Konstrukcja nawierzchni tymczasowej będzie wymagała każdorazowego indywidualnego uzgodnienia. Odtworzenie docelowe nawierzchni przez zajmującego pas drogowy nastąpi niezwłocznie po nastaniu sprzyjających warunków atmosferycznych.

Realizujemy także …

Czytaj więcej...Czytaj więcej...
Poza kluczowymi realizacjami inwestycji drogowych, jak np. budowa: ul. Grunwaldzkiej, przedłużenia Jana Pawła II, remont mostu na ulicy Mińskiej - inwestycjami torowymi na ul. Wojska Polskiego prowadzimy też mniejsze, ale równie ważne dla Mieszkańców, jak wymienione.
W tej chwili przygotowujemy rozszerzenie umowy z firmą Strabag na wykonanie nakładki na ul. Kasztelańskiej. Poza wymianą nawierzchni, zaplanowaliśmy wymianę zdegradowanych krawężników na nowe. Naprawimy przejście dla pieszych i połączenie chodnikowe z ul. Osiedlową. Prace zostaną zakończone jeszcze w tym roku.
W dalszym ciągu w ramach programu pilotażowego układamy na jezdniach gruntowych płyty ażurowe. Finiszujemy na ulicach: Liściastej zadanie od wykonawcy – odebrane, ul. Ornej – prace na ukończeniu oraz ul. Sybiraków – zadanie również odebrane. Jednocześnie rozpoczęliśmy prace przy III pakiecie, który obejmuje ulice: Borowiacką, Karsińską, Warneńczyka.
Poza utwardzaniem nawierzchni gruntowych płytami ażurowymi kontynuujemy roboty przy dobudowie oświetlenia ulicznego. Rozbudowujemy oświetlenie na ulicach: Trägerów, Siecieńskiej, Mrągowskiej.

Czytaj więcej...Czytaj więcej...