Powrót

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących projektów unijnych współfinasowanych w ramach POIiŚ realizowanych przez ZDMiKP w imieniu Miasta Bydgoszczy