Powrót
MiejsceInwestorCel i występujące utrudnienia w ruchuPlanowany termin zakończeniaLink
Kobaltowa Prywatnybudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej - wystąpi lokalne zwężenie jezdni w miejscu prowadzienia prac. Rozpoczęcie prac: 2018-09-24 2018-09-25 więcej...
Cisowa, Topolowa, Sułkowskiego Polska Społka Gazownictwa Sp. z o.o.budowy sieci gazowej – wystąpią lokalne zwężenia jezdni i chodnika. Rozpoczęcie prac: 2018-09-10 2018-09-29 więcej...
Wojska Polskiego (na odcinku od ul. Magnuszewskiej do ul. Szarych Szeregów) ZDMiKPprzebudowa trasy tramwajowej wraz z rozbudową ulicy - Uwaga: w nocy z 07 na 08 września nastąpi zmiana organizacji ruchu na ul. Wojska Polskiego związana z zakończeniem prac KPEC na jezdni północnej ulicy. Obecnie ruch prowadzony jest dwukierunkowo jezdnią południowa na ul. Wojska Polskiego (odcinek od ul. Bełzy do ul. Magnuszewskiej). Zmiana polegać będzie na przerzuceniu ruchu z jezdni południowej na jezdnię północną, na której również ruch odbywać się będzie dwukierunkowo. Rozpoczęcie prac: 2018-07-14 2019-10-18 więcej...
skrzyżowanie ul. Wiatrakowej z ul. Nowodworską, Lenartowicza i Traugutta ZDMiKPprzebudowa skrzyżowania ulic z wyznaczeniem kontrpasa rowerowego w ul. Wiatrakowej. Uwaga: od 2018-08-22 zostanie zamknięte skrzyżowanie ulic: Wiatrakowa, Traugutta, Nowodworska, Lenartowicza. Będzie obowiązywał ruch dwukierunkowy na ulicach Wiatrakowej i Traugutta. Rozpoczęcie prac: 2018-07-03 2018-10-26 więcej...
Łochowska ZDMiKPprzebudowa z rozbudową ulicy wraz z budową infrastruktury dla ruchu rowerowego, kompleksowa przebudowa skrzyżowania polegającego na wykonaniu ronda na skrzyżowaniu ulic: Nakielskiej, Łochowskiej, Lisiej, Sicieńskiej i Agatowej. Zadanie podzielone jest na dwa etapy. Rozpoczęcie prac: 2018-07-03 2019-03-26 więcej...
Celna ZDMiKPprzebudowa ulicy - Uwaga: od 2018-09-10 wprowadzony zostanie 3 etap czasowej organizacji ruchu który przewiduje zamknięte skrzyżowanie ulic: Celnej, Cechowej i Ordynackiej. Będzie obowiązywał ruch dwukierunkowy na ulicach Cechowej i Ordynackiej, na odcinku od ul. Pielęgniarskiej do ul. Celnej. Rozpoczęcie prac: 2018-06-29 2018-09-30 więcej...
Wały Jagiellońskie (na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek) ZDMiKProzbudowa ulicy wraz z rozbudową infrastruktury dla transportu publicznego. Uwaga: od 2018-09-14 na ul. Krótkiej na odcinku od ul. Grudziądzkiej w kierunku ul. Poznańskiej zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy oraz obustronny zakaz zatrzymywania się. Rozpoczęcie prac: 2018-07-09 2018-11-30 więcej...
Pijarów (od ul. Nakielskiej do projektowanego ronda, sięgacz oraz pieszo-jezdnia ulicy Pijarów na odcinku od projektowanego ronda do granicy miasta) ZDMiKPbudowa ulicy Pijarów w Bydgoszczy w systemie zaprojektuj i wybuduj - Rozpoczecie prac: 2018-06-22 więcej...
Stary Rynek ZDMiKPprace związane z przebudową płyty Starego Rynku. W I etapie prac zostanie zamknięta jedynie płyta Starego Rynku. Rozpoczęcie prac: 25-06-2018 2018-11-15 więcej...
Przejście (przy skrzyżowaniu z ul. Grunwaldzką) ZDMiKPprace związane z rozbudową ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granicy miasta Bydgoszczy - Uwaga: ul. Przejście przy skrzyżowaniu z ul. Grunwaldzką zostanie zamknięta dla ruchu. Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu: 2018-06-25 2019-03-31 więcej...
rondo Grunwaldzkie, Grunwaldzka, Focha, Kruszwicka, Nakielska ZDMiKPprzebudowa z rozbudową ulicy Grunwaldzkiej, na odcinku od ul. Kraszewskiego, do ronda Grunwaldzkiego, budowa infrastruktury dla ruchu rowerowego wokół ronda Grunwaldzkiego wraz z wyprowadzeniem szlaków pieszych i rowerowych we wszystkich wlotach i wylotach ulic dochodzących do ronda Grunwaldzkiego, tj. w ulicy: Grunwaldzkiej, Focha, Kruszwickiej oraz Nakielskiej. Uwaga: sygnalizacja świetlna na rondzie Grunwaldzkim zostanie wyłączona od 2018-08-20. Rozpoczęcie prac: 2018-06-13 2018-12-07 więcej...
Mińska (most) ZDMiKPprace remontowe na moście przy ul. Mińskiej - Uwaga: na czas robót most przy ul. Mińskiej zostanie zamknięty dla ruchu pojazdów - wyznaczono objazdy. Prace będą wykonywane w 3 etapach. W każdym z etapów most będzie drożny dla pieszych i rowerzystów. Rozpoczęcie prac: 2018-06-13 2018-11-12 więcej...
Aleksandrowska Polska Społka Gazownictwa Sp. z o.o.budowa sieci gazowej z przyłączami – możliwe lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2018-05-21 2018-05-29 więcej...
Leszczyna, Osada ZDMiKPbudowa ulic - prace prowadzone etapami, wystapią czasowe zamknięcia wyznaczonych odcinków przebudowywanych ulic. Wyznaczono objazdy zamknietych odcinków. Uwaga: 2018-07-30 zostanie wprowadzony etap tymczasowej organizacji ruchu obejmujący zamknięcie odcinka jezdni ulicy Osada pomiędzy posesją przy ulicy Osada 56a a skrzyżowaniem z ulicą Chłopską (bez skrzyżowania) oraz zamknięcie odcinka jezdni ulicy Leszczyna pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Siewną a skrzyżowaniem z ulicą Osada (bez skrzyżowania). Rozpoczęcie prac: 2018-04-24 2018-11-30 więcej...
Wojska Polskiego (od ul. Baczyńskiego do ul. Chemicznej) ZDMiKPprzebudowa trasy tramwajowej wzdłuż ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej w systemie zaprojektuj i wybuduj. Uwaga: w nocy z 11 na 12 września dla ruchu zostanie otwarte nowo wybudowane rondo na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i ul. Chemicznej. Ponadto nadal ruch samochodowy będzie odbywał się dwukierunkowo jezdnią południową ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Baczyńskiego do ul. Chemicznej. Od 2018-09-12 zostanie rozebrana jezdnia tymczasowa przez pętle tramwajową. Rozpoczęcie prac: 2018-04-05 2018-10-12 więcej...
Glinki, Magnuszewska ZDMiKPprzebudowa ulicy związana z budową Trasy Uniwersyteckiej (drugi etap) - Uwaga: od 2018-03-19 wzdłuż ulicy Glinki (na odcinku od ul. Dąbrowa do ul. Magnuszewskiej) wykonana zostanie jezdnia tymczasowa, na którą przełożony zostanie ruch z ul. Glinki. Od 2018-04-05 ulica Glinki na odcinku od ulicy Cmentarnej do skrzyżowania z ulicą Boya Żeleńskiego zostanie zamknięta dla ruchu kołowego. Od 2018-06-27 zostanie otwarte dla ruchu zostanie skrzyżowanie ul. Glinki – Boya Żeleńskiego. Ruch na ulicy Glinki od strony al. Jana Pawła II możliwy będzie w kierunku ulicy Cmentarnej. Z ulicy Wiosny Ludów możliwy będzie ruch pojazdów w kierunku ulicy Boya Żeleńskiego w prawo. Na ulicy Glinki na odcinku od ulicy Magnuszewskiej do ulicy Komuny Paryskiej otwarty zostanie ruch dla wszystkich pojazdów. Od 2018-06-27 w obrębie skrzyżowania ulicy Glinki i Cmentarnej ruch pojazdów odbywać się będzie po jezdni tymczasowej. Relacje przejazdu zostaną zachowane tj. ruch w obu kierunkach: Cmentarna - Glinki do Jana Pawła II, Glinki – Cmentarna z kierunku Jana Pawła II. 2018-09-30 więcej...
Mińska (na wysokości drogi krajowej nr 10) GDDKiAwprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w związku z budową odcinka 4 drogi ekspresowej S-5 - Uwaga: ulica Mińska zostanie zamknieta, dojazd do posesji zostanie zapewniony. Wprowadzenie zmian: 2018-03-29 2019-12-31 więcej...
Jaskółcza 30 Prywatnybudowa przyłączy ciepłowniczego i elektroenergetycznego przyłącza kablowego - w miejscu prowadzenia prac wystąpi lokalne zwężenie jezdni. Rozpoczęcie prac: 2018-08-23 2018-09-26 więcej...
Grunwaldzka, Czapla, Wróblowa, Łowiskowa, Zimorodkowa, Wronia, Perlicza, Skośna, Papuzia, Kolbego, Przejście, Filtrowa, Wyrzyska, Okopowa, Zielona, Flisacka ZDMiKPprace związane z rozbudową ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granicy miasta Bydgoszczy wraz z ulicami: Czapla, Wróblowa, Łowiskowa, Zimorodkowa, Wronia, Perlicza, Skośna, Papuzia, Kolbego, Przejście, Filtrowa, Wyrzyska, Okopowa, Zielona i Flisacka. Prace prowadzone etapami: na odcinku od ul. Kolbego do ul. Filtrowej wystapią zwęzenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2018-02-08 2019-12-29 więcej...
skrzyżowanie ul. Glinki/Jana Pawła II ZDMiKPprzebudowa ulicy związana z budową Trasy Uniwersyteckiej (drugi etap) - budowa podpór wiaduktu nad ul. Jana Pawła II. Uwaga: zostanie zamknięty dotychczasowy prawoskrętu z ul. Glinki w ul. Jana Pawła II i zorganizowanie tegoż prawoskrętu z dotychczasowego pasa ruchu przewidzianego do jazdy na wprost. Dodatkowo, w niewielkim zakresie zostaną ograniczone szerokości pasów ruchu od strony pasa rozdziału (po stronie północnej). Uwaga: od 2018-09-06r. wykonawca robót drogowych wprowadzi kolejną zmianę w tymczasowej organizacji ruchu: otwarta dla ruchu zostanie ulica Glinki od ulicy Boya Żeleńskiego w kierunku ul. Cmentarnej. Udrożniona zostanie relacja Glinki – Cmentarna oraz Glinki – Jana Pawła II (łącznicą), w rejonie Jana Pawła II wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy. Na pierwszym etapie realizacji prac, ul. Jana Pawła II – ruch poprowadzony będzie jezdnią północną. Na drugim etapie przebudowy – ruch poprowadzony będzie jezdnią południową. W trakcie przebudowy ul. Jana Pawła II zamknięty zostanie wlot skrzyżowania ul. Glinki z ul. Karpacką. Możliwy będzie ruch ul. Jana Pawła II na wprost oraz dodatkowo przy realizacji II etapu, w którym ruch odbywać się będzie jezdnią południową możliwy będzie wjazd z ul. Jana Pawła w Glinki (łącznicą). 2018-09-30 więcej...
Trasa Uniwersytecka (odcinek w pasie zieleni od ul. Wojska Polskiego do ul. Ujejskiego) ZDMiKPbudowa Trasy Uniwersyteckiej (drugi etap) - budowa dwóch jezdni ze ścieżkami rowerowymi oraz chodnikami. Rozpoczęcie prac: 2017-05-23 2018-09-30 więcej...