Powrót
MiejsceInwestorCel i występujące utrudnienia w ruchuPlanowany termin zakończeniaLink
Poznańska 24 Prywatnywygrodzenia strefy bezpieczeństwa na jezdni - rozładunek materiałów budowlanych. Rozpoczęcie prac: 2017-11-21 2017-11-21 więcej...
Racławicka 8 KPEC Sp. z o.o.budowa przyłącza ciepłowniczego - lokalne zwężenie jezdni i chodnika. Rozpoczęcie prac: 2017-11-27 2017-12-01 więcej...
Bora-Komorowskiego Prywatnybudowa przyłącza wodociągowego – lokalne zwężenie jezdni. Rozpoczęcie prac: 2017-11-27 2017-11-29 więcej...
skrzyżowanie ul. Jana Pawła II/Glinki ZDMiKPzmiana organizacji ruchu - Uwaga: ruch będzie odbywał się po tymczasowym rondzie i tymczasowych jezdniach. Wprowadzenie zmian: 2017-11-22 2017-12-22 więcej...
skrzyżowanie ul. Podgórnej/Nowodworskiej/Ugory/Orlej/H. Dąbrowskiego ZDMiKPremont nawierzchni na skrzyżowaniu ulic - wystapia lokalne zwężenia i utrudnienia w ruchu. Rozpoczęcie prac: 2017-11-17 2017-11-18 więcej...
skrzyżowanie ul. Towarowej/Składowej KPEC Sp. z o.o.awaria sieci ciepłowniczej - Uwaga: ulica w miejscu prowadzenia prac bez przejazdu 2017-11-20 więcej...
Tczewska 30 Prywatnybudowa zjazdów – Uwaga: ulica w miejscu prowadzenia prac bez przejazdu. Rozpoczęcie prac: 2017-11-16 2017-11-18 więcej...
Chwytowo 14 Prywatnybudowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji saniatarnej – Uwaga: ulica w miejscu prowadzenia prac bez przejazdu. Rozpoczęcie prac: 2017-11-20 2017-11-25 więcej...
Inowrocławska 29 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.naprawa nieszczelności na gazociągu stalowym – wystapią lokalne zwężenia jezdni 2017-11-20 więcej...
Hutnicza/Łęgnowska MWiK w Bydgoszczy - Sp. z o.o.budowa sieci kanalizacji sanitarnej – możliwe lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2017-11-02 2017-11-30 więcej...
Fordońska, Inflancka, Pilicka prace związane z rozbudową, budową i przebudową układu drogowego - Uwaga: zostanie zamknięta dla ruchu kołowego ulica Inflancka na odcinku od ul. Fordońskiej do posesji Abramczyka sp. z o.o. Ulica Pilicka również będzie zamknięta od wjazdu do DB Schenker Oddział w Bydgoszczy do ul. Inflanckiej. Rozpoczęcie prac: 2017-10-26 2018-04-30 więcej...
Pod Blankami KPEC Sp. z o.o.budowa przyłącza sanitarnego do istniejącej przepompowni ciepłowniczej - Uwaga: od 2017-10-26 ul. Pod Blankami (na odcinku od ul. Długiej do ul. Jana Kazimierza) zostanie zamknięta dla ruchu kołowego. Rozpoczęcie prac: 2017-10-23 2017-11-24 więcej...
Połczyńska (parking) przebudowa nawierzchni parkingu - Uwaga: parking na czas prac zostanie wyłączony z użytkowania. Rozpoczęcie prac: 2017-10-23 2017-11-22 więcej...
Candera/Ociepki MWiK w Bydgoszczy - Sp. z o.o.budowa kanalizacji sanitarnej – wystapią lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2017-10-25 2017-11-30 więcej...
Biskupińska MWiK w Bydgoszczy - Sp. z o.o.budowy sieci kanalizacji sanitarnej – możliwe lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2017-10-10 2017-11-30 więcej...
Zamczysko/Pod Skarpą MWiK w Bydgoszczy - Sp. z o.o.budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – możliwe lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2017-09-27 2017-12-15 więcej...
skrzyżowanie ul. Ujejskiego/Glinki/Karpacka ZDMiKPprzebudowa ulicy związana z budową Trasy Uniwersyteckiej (drugi etap) - Uwaga: skrzyżowanie zamknięte dla ruchu kołowego. Rozpoczęcie prac: 2017-09-11 2017-12-15 więcej...
skrzyżowanie ul. Glinki/Jana Pawła II ZDMiKPprzebudowa ulicy związana z budową Trasy Uniwersyteckiej (drugi etap) - budowa podpór wiaduktu nad ul. Jana Pawła II. Uwaga: zostanie zamknięty dotychczasowy prawoskrętu z ul. Glinki w ul. Jana Pawła II i zorganizowanie tegoż prawoskrętu z dotychczasowego pasa ruchu przewidzianego do jazdy na wprost. Dodatkowo, w niewielkim zakresie zostaną ograniczone szerokości pasów ruchu od strony pasa rozdziału (po stronie północnej). Rozpoczęcie prac: 2017-08-09 2018-06-30 więcej...
Cieszkowskiego (na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Gdańskiej) ZDMiKPprzebudowa ulicy - Uwaga: ulica będzie całkowicie nieprzejezdna dla ruchu kołowego, możliwe będzie przejście wzdłuż miejsca prowadzonych prac początkowo chodnikiem po stronie południowej a następnie po stronie północnej. Odcinek ul. Pomorskiej, od ul. Cieszkowskiego do ulicy Śniadeckich, będzie jednokierunkowy. Rozpoczęcie prac: 2017-07-25 2017-11-30 więcej...
Trasa Uniwersytecka (odcinek w pasie zieleni od ul. Wojska Polskiego do ul. Ujejskiego) ZDMiKPbudowa Trasy Uniwersyteckiej (drugi etap) - budowa dwóch jezdni ze ścieżkami rowerowymi oraz chodnikami. Rozpoczęcie prac: 2017-05-23 2018-06-30 więcej...