Powrót
MiejsceInwestorCel i występujące utrudnienia w ruchuPlanowany termin zakończeniaLink
Schreibera, Frydrychowicza ENEA Operator Sp. z o.o.budowa linii kablowej – możliwe lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2018-05-15 2018-05-25 więcej...
Trentowskiego Polska Społka Gazownictwa Sp. z o.o.budowa sieci gazowej wraz z przyłączami – możliwe lokalne zwężenia jezdni, chodnika i pobocza. Rozpoczęcie prac: 2018-05-21 2018-06-11 więcej...
Hubala Dobrzańskiego KPEC Sp. z o.o.budowa sieci cieplnej DN 500 – możliwe lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2018-05-21 2018-05-30 więcej...
Trasa Uniwersytecka zmiany w organizacji ruch w związku z „Bydgoszcz Cycling Challenge 2018” - Uwaga: planowane jest całkowite zamknięcie Trasy Uniwersyteckiej. Objazd zostanie wyznaczony ulicami Powstańców Wlkp. – Al. kard. S. Wyszyńskiego – Al. Jana Pawła II – Wojska Polskiego. Dojazd do Centrum Handlowego Focus będzie możliwy zarówno od strony ul. Jagiellońskiej, jak i ul. ks. L. Sieńki. W związku z brakiem przejazdu przez skrzyżowanie ulic M. K. Ogińskiego – ks. L. Sieńki – S. Moniuszki osoby poruszające się ul. ks. L. Sieńki w stronę ul. S. Moniuszki będą kierowani objazdem ul. M. K. Ogińskiego na skrzyżowanie ulic M. K. Ogińskiego – Jagiellońska i ponownie w ul. M. K. Ogińskiego. Przejazd w kierunku przeciwnym będzie wymagał przejazdu ulicami dr. A. Jurasza – Powstańców Wlkp. – Al. Ossolińskich. Rozpoczęcie utrudnień: 2018-05-20, godz. 01:00 2018-05-20 więcej...
Aleksandrowska Polska Społka Gazownictwa Sp. z o.o.budowa sieci gazowej z przyłączami – możliwe lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2018-05-21 2018-05-29 więcej...
Redłowska MWiK w Bydgoszczy - Sp. z o.o.budowa sieci wodociagowej wraz z przepięciem instniejących przyłączy – możliwe lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2018-05-14 2018-05-31 więcej...
Spacerowa/Wierzbowa Polska Społka Gazownictwa Sp. z o.o.budowa sieci gazowej – prace prowadzone na jezdni i w poboczu. Rozpoczęcie prac: 2018-05-18 2018-05-21 więcej...
Podchorążych MWiK w Bydgoszczy - Sp. z o.o.budowa sieci wodociągowej – wystąpią lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2018-05-18 2018-06-04 więcej...
Hutnicza budowa kanalizacji sanitarnej – prace prowadzone na chodniku i w poboczu. Rozpoczęcie prac: 2018-05-15 2018-06-09 więcej...
Wrocławska Prywatnybudowa przyłącza ciepłowniczego – Uwaga: ulica bez przejazdu w miejscu prowadzenia prac. Rozpoczęcie prac: 2018-05-14 2018-05-27 więcej...
Leszczyna, Osada ZDMiKPbudowa ulic - Uwaga: prace prowadzone etapami - wystapią czasowe zamknięcia wyznaczonych odcinków przebudowywanych ulic. Wyznaczono objazdy zamknietych odcinków. Rozpoczęcie prac: 2018-04-24 2018-11-30 więcej...
Koszalińska Prywatnywygrodzenia strefy bezpieczeństwa - budowa ścianki szczelnej przy realizacji budynku wielorodzinnego 2018-05-31 więcej...
Perlicza (przy skrzyżowaniu z ul. Grunwaldzką) ZDMiKPprace związane z rozbudową ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granicy miasta Bydgoszczy - Uwaga: ul. Perlicza przy skrzyżowaniu z ul. Grunwaldzką zostanie zamknieta dla ruchu. Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu: 2018-04-24 2018-05-25 więcej...
Plac Piastowski ZDMiKPprzebudowa chodnika. Rozpoczęcie prac: 2018-04-10 2018-06-10 więcej...
Śniadeckich (od ul. Warszawskiej w kierunku ul. Fredry) ZDMiKPprzebudowa chodnika. Rozpoczęcie prac: 2018-05-07 2018-05-25 więcej...
ulice na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego BPPTroboty poprawkowe w ramach gwarancji - wystapią lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2018-04-09 2018-05-20 więcej...
Czapla (przy skrzyżowaniu z ul. Grunwaldzką) ZDMiKPprace związane z rozbudową ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granicy miasta Bydgoszczy - Uwaga: ul. Czapla przy skrzyżowaniu z ul. Grunwaldzką zostanie zamknieta dla ruchu, dojazd możliwy przez ul. Wróblową. Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu: 2018-04-12 2018-05-31 więcej...
Wyrzyska (od ul. Filtorowej do ul. Deszczowej) ZDMiKPprace związane z rozbudową ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granicy miasta Bydgoszczy - Uwaga: ul. Wyrzyska na wskazanym odcinku zostanie zamknieta dla ruchu. Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu: 2018-04-12 2018-06-30 więcej...
Wojska Polskiego (od ul. Baczyńskiego do ul. Chemicznej) ZDMiKPprzebudowa trasy tramwajowej wzdłuż ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej w systemie zaprojektuj i wybuduj. Uwaga: 23.04. zamknięta zostanie jezdnia północna (kierunek do miasta) i cały ruch zostanie skierowany jezdnią południową (w kierunku do ZACHEMU). W tym czasie zostanie ułożony ciepłociąg po północnej stronie jezdni. Od 26.04. jezdnie zostaną zamienione i zamknięta dla ruchu zostanie jezdnia południowa (w kierunku do ZACHEMU), a ruch zostanie poprowadzony jezdnią północną. Zamknięty zostanie również wlot w ul. Baczyńskiego. Od 23.05 nastapią dalsze zmiany w tymczasowej organizacji ruchu w związku z pracami przy przebudowie ciepłociągu - zamknięta dla ruchu będzie jezdnia północna ulicy. Ruch poprowadzony zostanie jezdnią południową. Rozpoczęcie prac: 2018-04-05 więcej...
Seminaryjna (od ul. Lubelskiej do ul. Wysokiej) Polska Społka Gazownictwa Sp. z o.o.budowa sieci gazowej – wystapią lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie pracy: 2018-04-05 2018-05-21 więcej...
Glinki, Magnuszewska ZDMiKPprzebudowa ulicy związana z budową Trasy Uniwersyteckiej (drugi etap) - Uwaga: od 2018-03-19 wzdłuż ulicy Glinki (na odcinku od ul. Dąbrowa do ul. Magnuszewskiej) wykonana zostanie jezdnia tymczasowa, na którą przełożony zostanie ruch z ul. Glinki. Od 2018-04-05 ulica Glinki na odcinku od ulicy Cmentarnej do skrzyżowania z ulicą Boya Żeleńskiego zostanie zamknięta dla ruchu kołowego. Ruch na ulicy Glinki od strony al. Jana Pawła II możliwy będzie w kierunku ulicy Cmentarnej . Z ulicy Wiosny Ludów możliwy będzie ruch pojazdów w kierunku ulicy Boya Żeleńskiego w prawo. Na ulicy Glinki na odcinku od ulicy Magnuszewskiej do ulicy Komuny Paryskiej otwarty zostanie ruch dla wszystkich pojazdów. więcej...
Mińska (na wysokości drogi krajowej nr 10) GDDKiAwprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w związku z budową odcinka 4 drogi ekspresowej S-5 - Uwaga: ulica Mińska zostanie zamknieta, dojazd do posesji zostanie zapewniony. Wprowadzenie zmian: 2018-03-29 2019-12-31 więcej...
Towarowa/Składowa MWiK w Bydgoszczy - Sp. z o.o.budowa sieci wodociągowej i kanalizacji saniatrnej – możliwe lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2018-04-03 2018-06-04 więcej...
Glinki (na odcinku od ul. Dąbrowa do ul. Magnuszewskiej) ZDMiKPwprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu - Uwaga: wzdłuż ulicy Glinki (na wskazanym odcinku) zostanie wykonana jezdnia tymczasowa, na którą przełożony zostanie ruch. Przystanek autobusowy (w kierunku ul. Magnuszewskiej) zostanie przestawiony przed skrzyżowanie z ul. Dąbrowa. Wprowadzenie zmian: 2018-03-19 więcej...
Osiedle Rzemieślnicze ZDMiKPbudowa ulicy w ramach Programu 25/75. Rozpoczęcie prac: 2018-03-12 2018-05-31 więcej...
Gawronia ZDMiKPbudowa ulicy z systemie zaprojektuj i wybuduj, wraz z budową kanalizacji deszczowej. Rozpoczęcie prac: 2018-03-01 2018-05-31 więcej...
Grunwaldzka, Czapla, Wróblowa, Łowiskowa, Zimorodkowa, Wronia, Perlicza, Skośna, Papuzia, Kolbego, Przejście, Filtrowa, Wyrzyska, Okopowa, Zielona, Flisacka ZDMiKPprace związane z rozbudową ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granicy miasta Bydgoszczy wraz z ulicami: Czapla, Wróblowa, Łowiskowa, Zimorodkowa, Wronia, Perlicza, Skośna, Papuzia, Kolbego, Przejście, Filtrowa, Wyrzyska, Okopowa, Zielona i Flisacka. Prace prowadzone etapami: na odcinku od ul. Kolbego do ul. Filtrowej wystapią zwęzenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2018-02-08 2019-12-29 więcej...
Tęczowa/Mglista Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.przebudowa gazociagu n/c wraz z przyłączami - możliwe lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2018-02-14 2018-05-21 więcej...
Filarecka, Na Wzgórzu Gen. H. Dąbrowskiego Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.budowa sieci gazowej wraz z przyłączem - Uwaga: jezdnia w miejscu prowadzienia prac bez przejazdu. Rozpoczęcie prac: 2017-10-24 2018-05-25 więcej...
Fordońska, Inflancka, Pilicka prace związane z rozbudową, budową i przebudową układu drogowego - Uwaga: zostanie zamknięta dla ruchu kołowego ulica Inflancka na odcinku od ul. Fordońskiej do posesji Abramczyka sp. z o.o. Ulica Pilicka również będzie zamknięta od wjazdu do DB Schenker Oddział w Bydgoszczy do ul. Inflanckiej. Rozpoczęcie prac: 2017-10-26 2018-07-31 więcej...
skrzyżowanie ul. Glinki/Jana Pawła II ZDMiKPprzebudowa ulicy związana z budową Trasy Uniwersyteckiej (drugi etap) - budowa podpór wiaduktu nad ul. Jana Pawła II. Uwaga: zostanie zamknięty dotychczasowy prawoskrętu z ul. Glinki w ul. Jana Pawła II i zorganizowanie tegoż prawoskrętu z dotychczasowego pasa ruchu przewidzianego do jazdy na wprost. Dodatkowo, w niewielkim zakresie zostaną ograniczone szerokości pasów ruchu od strony pasa rozdziału (po stronie północnej). Rozpoczęcie prac: 2017-08-09 2018-06-30 więcej...
Trasa Uniwersytecka (odcinek w pasie zieleni od ul. Wojska Polskiego do ul. Ujejskiego) ZDMiKPbudowa Trasy Uniwersyteckiej (drugi etap) - budowa dwóch jezdni ze ścieżkami rowerowymi oraz chodnikami. Rozpoczęcie prac: 2017-05-23 2018-06-30 więcej...