Powrót
MiejsceInwestorCel i występujące utrudnienia w ruchuPlanowany termin zakończeniaLink
Leszczyńskiego 47-49 Prywatnybudowa przyłączy sanitarnego, deszczowego i wodociągowego – prace prowadzone na jezdni, chodniku i w poboczu. Rozpoczęcie prac: 2018-07-18 2018-08-10 więcej...
Plac Kościeleckich 3 Polska Społka Gazownictwa Sp. z o.o.budowa przyłącza gazowego – wystąpi lokalne zwężenie jezdni. Rozpoczęcie prac: 2018-07-20 2018-07-25 więcej...
Zbożowy Rynek, Nowodworska, Traugutta, Wiatrakowa Polska Społka Gazownictwa Sp. z o.o.budowa sieci gazowej wraz z przyłączami – wystąpią lokalne zwężenia jezdni i chodnika. Rozpoczęcie prac: 2018-07-10 2018-07-27 więcej...
Podwale Miasto BydgoszczRozbudowa i przebudowa zespołu budynków Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej 14 -16 w Bydgoszczy 2018-08-15 więcej...
Staroszkolna 13 KPEC Sp. z o.o.budowa przyłącza ciepłowniczego z instalacją teletechniczną – możliwe lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2018-07-12 2018-07-28 więcej...
Ciernikowa ZDMiKPCałkowite zamknięcie dla ruchu ul. Ciernikowej w związku z budową w/w ulicy. Rozpoczęcie prac: 2018-07-03 2018-08-31 więcej...
skrzyżowanie ul. Wiatrakowej z ul. Nowodworską, Lenartowicza i Traugutta ZDMiKPprzebudowa skrzyżowania ulic z wyznaczeniem kontrpasa rowerowego w ul. Wiatrakowej. Rozpoczęcie prac: 2018-07-03 2018-10-26 więcej...
Łochowska ZDMiKPprzebudowa z rozbudową ulicy wraz z budową infrastruktury dla ruchu rowerowego, kompleksowa przebudowa skrzyżowania polegającego na wykonaniu ronda na skrzyżowaniu ulic: Nakielskiej, Łochowskiej, Lisiej, Sicieńskiej i Agatowej. Zadanie podzielone jest na dwa etapy. Rozpoczęcie prac: 2018-07-03 2019-03-26 więcej...
Celna ZDMiKPprzebudowa ulicy. Rozpoczęcie prac: 2018-06-29 2018-09-30 więcej...
Wały Jagiellońskie (na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek) ZDMiKProzbudowa ulicy wraz z rozbudową infrastruktury dla transportu publicznego. Rozpoczęcie prac: 2018-07-09 2018-11-30 więcej...
Pijarów (od ul. Nakielskiej do projektowanego ronda, sięgacz oraz pieszo-jezdnia ulicy Pijarów na odcinku od projektowanego ronda do granicy miasta) ZDMiKPbudowa ulicy Pijarów w Bydgoszczy w systemie zaprojektuj i wybuduj - Rozpoczecie prac: 2018-06-22 więcej...
Stary Rynek ZDMiKPprace związane z przebudową płyty Starego Rynku. W I etapie prac zostanie zamknięta jedynie płyta Starego Rynku. W etapie tym nie zostanie wyłączona z ruchu żadna ulica dochodząca do płyty Starego Rynku. Rozpoczęcie prac: 25-06-2018 2018-11-15 więcej...
Sicieńska MWiK w Bydgoszczy - Sp. z o.o.budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – wystąpią lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2018-07-27 więcej...
Przejście (przy skrzyżowaniu z ul. Grunwaldzką) ZDMiKPprace związane z rozbudową ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granicy miasta Bydgoszczy - Uwaga: ul. Przejście przy skrzyżowaniu z ul. Grunwaldzką zostanie zamknięta dla ruchu. Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu: 2018-06-25 2019-03-31 więcej...
Szarych Szeregów ZDMiKPbudowa 23 miejsc parkingowych - Uwaga: w miejscu prowadzenia prac wystapią lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2018-06-11 2018-08-10 więcej...
rondo Grunwaldzkie, Grunwaldzka, Focha, Kruszwicka, Nakielska ZDMiKPprzebudowa z rozbudową ulicy Grunwaldzkiej, na odcinku od ul. Kraszewskiego, do ronda Grunwaldzkiego, budowa infrastruktury dla ruchu rowerowego wokół ronda Grunwaldzkiego wraz z wyprowadzeniem szlaków pieszych i rowerowych we wszystkich wlotach i wylotach ulic dochodzących do ronda Grunwaldzkiego, tj. w ulicy: Grunwaldzkiej, Focha, Kruszwickiej oraz Nakielskiej. Rozpoczęcie prac: 2018-06-13 2018-12-07 więcej...
Grodzka KPEC Sp. z o.o.budowa sieci ciepłowniczej - Uwaga: ulica bez przejazdu w miejscu prowadzenia prac. Rozpoczęcie prac: 2018-06-06 2018-07-28 więcej...
Mińska (most) ZDMiKPprace remontowe na moście przy ul. Mińskiej - Uwaga: na czas robót most przy ul. Mińskiej zostanie zamknięty dla ruchu pojazdów - wyznaczono objazdy. Prace będą wykonywane w 3 etapach. W każdym z etapów most będzie drożny dla pieszych i rowerzystów. Rozpoczęcie prac: 2018-06-13 2018-11-12 więcej...
Cmentarna, Wydmy, Nieszawska Polska Społka Gazownictwa Sp. z o.o.budowa sieci gazowej wraz z przyłączami – prace prowadzone w poboczu, na chodnikach i jezdni. Rozpoczęcie prac: 2018-06-07 2018-07-21 więcej...
Szajnochy (na odcinku około 300 metrów od ul. Fordońskiej) Prywatnyprace związane z przebudową ul. Szajnochy wraz z przebudową i regulacją infrastruktury podziemnej, przebudową oświetlenia ulicznego oraz budową zjazdów - Uwaga: zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy na początkowym odcinku ul. Szajnochy (od ul. Fordońskiej, na długości około 300 metrów w kierunku ul. Bocznej). Rozpoczęcie prac: 2018-06-05 2018-09-15 więcej...
Dziatkiewicza, Raczkowskiego prace związane z przebudową ronda - Uwaga: ul. Dziatkiewicza zostanie zamknieta dla ruchu, wyznaczono objazd. Rozpoczęcie prac: 2018-06-04 2018-09-04 więcej...
Aleksandrowska Polska Społka Gazownictwa Sp. z o.o.budowa sieci gazowej z przyłączami – możliwe lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2018-05-21 2018-05-29 więcej...
Leszczyna, Osada ZDMiKPbudowa ulic - Uwaga: prace prowadzone etapami - wystapią czasowe zamknięcia wyznaczonych odcinków przebudowywanych ulic. Wyznaczono objazdy zamknietych odcinków. Rozpoczęcie prac: 2018-04-24 2018-11-30 więcej...
Koszalińska Prywatnywygrodzenia strefy bezpieczeństwa - budowa (demontaż) ścianki szczelnej przy realizacji budynku wielorodzinnego 2018-07-21 więcej...
Wojska Polskiego (od ul. Baczyńskiego do ul. Chemicznej) ZDMiKPprzebudowa trasy tramwajowej wzdłuż ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej w systemie zaprojektuj i wybuduj. Uwaga: 23.04. zamknięta zostanie jezdnia północna (kierunek do miasta) i cały ruch zostanie skierowany jezdnią południową (w kierunku do ZACHEMU). W tym czasie zostanie ułożony ciepłociąg po północnej stronie jezdni. Od 26.04. jezdnie zostaną zamienione i zamknięta dla ruchu zostanie jezdnia południowa (w kierunku do ZACHEMU), a ruch zostanie poprowadzony jezdnią północną. Zamknięty zostanie również wlot w ul. Baczyńskiego. Od 24.05 nastapią dalsze zmiany w tymczasowej organizacji ruchu w związku z pracami przy przebudowie ciepłociągu - zamknięta dla ruchu będzie jezdnia północna ulicy. Ruch poprowadzony zostanie jezdnią południową. Rozpoczęcie prac: 2018-04-05 2018-08-31 więcej...
Seminaryjna (od ul. Lubelskiej do ul. Wysokiej) Polska Społka Gazownictwa Sp. z o.o.budowa sieci gazowej – wystapią lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie pracy: 2018-04-05 2018-07-31 więcej...
Glinki, Magnuszewska ZDMiKPprzebudowa ulicy związana z budową Trasy Uniwersyteckiej (drugi etap) - Uwaga: od 2018-03-19 wzdłuż ulicy Glinki (na odcinku od ul. Dąbrowa do ul. Magnuszewskiej) wykonana zostanie jezdnia tymczasowa, na którą przełożony zostanie ruch z ul. Glinki. Od 2018-04-05 ulica Glinki na odcinku od ulicy Cmentarnej do skrzyżowania z ulicą Boya Żeleńskiego zostanie zamknięta dla ruchu kołowego. Od 2018-06-27 zostanie otwarte dla ruchu zostanie skrzyżowanie ul. Glinki – Boya Żeleńskiego. Ruch na ulicy Glinki od strony al. Jana Pawła II możliwy będzie w kierunku ulicy Cmentarnej. Z ulicy Wiosny Ludów możliwy będzie ruch pojazdów w kierunku ulicy Boya Żeleńskiego w prawo. Na ulicy Glinki na odcinku od ulicy Magnuszewskiej do ulicy Komuny Paryskiej otwarty zostanie ruch dla wszystkich pojazdów. Od 2018-06-27 w obrębie skrzyżowania ulicy Glinki i Cmentarnej ruch pojazdów odbywać się będzie po jezdni tymczasowej. Relacje przejazdu zostaną zachowane tj. ruch w obu kierunkach: Cmentarna - Glinki do Jana Pawła II, Glinki – Cmentarna z kierunku Jana Pawła II. 2018-09-30 więcej...
Mińska (na wysokości drogi krajowej nr 10) GDDKiAwprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w związku z budową odcinka 4 drogi ekspresowej S-5 - Uwaga: ulica Mińska zostanie zamknieta, dojazd do posesji zostanie zapewniony. Wprowadzenie zmian: 2018-03-29 2019-12-31 więcej...
Grunwaldzka, Czapla, Wróblowa, Łowiskowa, Zimorodkowa, Wronia, Perlicza, Skośna, Papuzia, Kolbego, Przejście, Filtrowa, Wyrzyska, Okopowa, Zielona, Flisacka ZDMiKPprace związane z rozbudową ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granicy miasta Bydgoszczy wraz z ulicami: Czapla, Wróblowa, Łowiskowa, Zimorodkowa, Wronia, Perlicza, Skośna, Papuzia, Kolbego, Przejście, Filtrowa, Wyrzyska, Okopowa, Zielona i Flisacka. Prace prowadzone etapami: na odcinku od ul. Kolbego do ul. Filtrowej wystapią zwęzenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2018-02-08 2019-12-29 więcej...
Fordońska, Inflancka, Pilicka prace związane z rozbudową, budową i przebudową układu drogowego - Uwaga: zostanie zamknięta dla ruchu kołowego ulica Inflancka na odcinku od ul. Fordońskiej do posesji Abramczyka sp. z o.o. Ulica Pilicka również będzie zamknięta od wjazdu do DB Schenker Oddział w Bydgoszczy do ul. Inflanckiej. Rozpoczęcie prac: 2017-10-26 2018-07-31 więcej...
skrzyżowanie ul. Glinki/Jana Pawła II ZDMiKPprzebudowa ulicy związana z budową Trasy Uniwersyteckiej (drugi etap) - budowa podpór wiaduktu nad ul. Jana Pawła II. Uwaga: zostanie zamknięty dotychczasowy prawoskrętu z ul. Glinki w ul. Jana Pawła II i zorganizowanie tegoż prawoskrętu z dotychczasowego pasa ruchu przewidzianego do jazdy na wprost. Dodatkowo, w niewielkim zakresie zostaną ograniczone szerokości pasów ruchu od strony pasa rozdziału (po stronie północnej). Rozpoczęcie prac: 2017-08-09 2018-09-30 więcej...
Trasa Uniwersytecka (odcinek w pasie zieleni od ul. Wojska Polskiego do ul. Ujejskiego) ZDMiKPbudowa Trasy Uniwersyteckiej (drugi etap) - budowa dwóch jezdni ze ścieżkami rowerowymi oraz chodnikami. Rozpoczęcie prac: 2017-05-23 2018-09-30 więcej...