Powrót
MiejsceInwestorCel i występujące utrudnienia w ruchuPlanowany termin zakończeniaLink
Pawia/Fałata KPEC Sp. z o.o.budowy sieci ciepłowniczej - możliwe lokalne zwężenia jezdni i chodnika. Rozpoczęcie prac: 2017-09-25 2017-10-07 więcej...
Chodkiewicza (na przedłużeniu ul. Paderewskiego) MWiK w Bydgoszczy - Sp. z o.o.budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – możliwe lokalne zwężenia jezdni, chodnika i ścieżki rowerowej oraz prace w poboczu. Rozpoczęcie prac: 2017-09-18 2017-10-06 więcej...
kładka w ciagu ul. Janowieckiej ZDMiKPwymiana podkładu na kładce - mozliwe utrudnienia w ruchu w godz. od 8:00 do 17:00. Rozpoczęcie prac: 2017-09-18 2017-09-30 więcej...
skrzyżownie ul. Armii Krajowej/Gdańskiej ZDMiKPbudowa sygnalizacji świetlnej - prace prowadzone głównie w poboczu, możliwe lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2017-09-18 2017-10-27 więcej...
Roztoczańska, Izerska MWiK w Bydgoszczy - Sp. z o.o.budowa kanału sanitarnego – prace prowadzone etapami, Uwaga: na ul. Roztoczańskiej dojazd możliwy będzie tylko do końca poszczególnego etapu. Rozpoczęcie prac: 2017-09-11 2017-10-09 więcej...
Fordońska (od nr 325 do skrzyżowania z ul. Włościańską) Prywatnyprzebudowa zjazdu - prace prowadzone na chodniku i w poboczu, dodatkowo od 2017-09-25 jezdnia ul. Fordońskiej w miejscu prowadzenia prac zostanie zwężona (wygrodzenie jednego pasa ruchu). Rozpoczęcie prac: 2017-09-14 2017-09-26 więcej...
Kossaka 13 Prywatnybudowa przyłączy wodociagowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej – Uwaga: w miejscu prawadzenia prac ulica będzie nieprzejezdna. Rozpoczęcie prac: 2017-09-18 2017-09-29 więcej...
skrzyżowanie ul. Ujejskiego/Glinki/Karpacka ZDMiKPprzebudowa ulicy związana z budową Trasy Uniwersyteckiej (drugi etap) - Uwaga: skrzyżowanie zamknięte dla ruchu kołowego. Rozpoczęcie prac: 2017-09-11 2017-12-15 więcej...
Karłowicza/Wyczółkowskiego MWiK w Bydgoszczy - Sp. z o.o.budowa sieci woodociągowej – wystąpią lokalne zwężenia jezdni i chodnika. Rozpoczęcie prac: 2017-08-23 2017-09-27 więcej...
Słowiańska MWiK w Bydgoszczy - Sp. z o.o.budowa przyłącza kanalizacji saintarnej – prace prowadzone na jezdni i chodniku. Rozpoczęcie prac: 2017-08-16 2017-09-28 więcej...
Szczytowa, Paprocia, Wiśniowa, Jeżynowa Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.budowa sieci gazowej wraz z przyłączem – wystapią lokalne zwężenia jezdni i chodnika. Rozpoczęcie prac: 2017-08-16 2017-09-28 więcej...
skrzyżowanie ul. Glinki/Jana Pawła II ZDMiKPprzebudowa ulicy związana z budową Trasy Uniwersyteckiej (drugi etap) - budowa podpór wiaduktu nad ul. Jana Pawła II. Uwaga: zostanie zamknięty dotychczasowy prawoskrętu z ul. Glinki w ul. Jana Pawła II i zorganizowanie tegoż prawoskrętu z dotychczasowego pasa ruchu przewidzianego do jazdy na wprost. Dodatkowo, w niewielkim zakresie zostaną ograniczone szerokości pasów ruchu od strony pasa rozdziału (po stronie północnej). Rozpoczęcie prac: 2017-08-09 2018-06-30 więcej...
Cieszkowskiego (na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Gdańskiej) ZDMiKPprzebudowa ulicy - Uwaga: ulica będzie całkowicie nieprzejezdna dla ruchu kołowego, możliwe będzie przejście wzdłuż miejsca prowadzonych prac początkowo chodnikiem po stronie południowej a następnie po stronie północnej. Odcinek ul. Pomorskiej, od ul. Cieszkowskiego do ulicy Śniadeckich, będzie jednokierunkowy. Rozpoczęcie prac: 2017-07-25 2017-10-10 więcej...
Trasa Uniwersytecka (odcinek w pasie zieleni od ul. Wojska Polskiego do ul. Ujejskiego) ZDMiKPbudowa Trasy Uniwersyteckiej (drugi etap) - budowa dwóch jezdni ze ścieżkami rowerowymi oraz chodnikami. Rozpoczęcie prac: 2017-05-23 2018-06-30 więcej...
Glinki (odcinek od ul. Magnuszewskiej do ulicy Boya Żeleńskiego) ZDMiKPprzebudowa ulicy związana z budową Trasy Uniwersyteckiej (drugi etap) - Uwaga: ulica na wskazanym odcinku zamknięta dla ruchu kołowego. Rozpoczęcie prac: 2017-05-23 2017-09-30 więcej...