Powrót

Miejsce: Cieszkowskiego (na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Gdańskiej)

Inwestor: ZDMiKP

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: przebudowa ulicy - Uwaga: ulica będzie całkowicie nieprzejezdna dla ruchu kołowego, możliwe będzie przejście wzdłuż miejsca prowadzonych prac początkowo chodnikiem po stronie południowej a następnie po stronie północnej. Odcinek ul. Pomorskiej, od ul. Cieszkowskiego do ulicy Śniadeckich, będzie jednokierunkowy. Rozpoczęcie prac: 2017-07-25

Planowany termin zakończenia: 2017-11-30