Powrót

Miejsce: skrzyżowanie ul. Glinki/Jana Pawła II

Inwestor: ZDMiKP

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: przebudowa ulicy związana z budową Trasy Uniwersyteckiej (drugi etap) - budowa podpór wiaduktu nad ul. Jana Pawła II. Uwaga: zostanie zamknięty dotychczasowy prawoskrętu z ul. Glinki w ul. Jana Pawła II i zorganizowanie tegoż prawoskrętu z dotychczasowego pasa ruchu przewidzianego do jazdy na wprost. Dodatkowo, w niewielkim zakresie zostaną ograniczone szerokości pasów ruchu od strony pasa rozdziału (po stronie północnej). Rozpoczęcie prac: 2017-08-09

Planowany termin zakończenia: 2018-09-30