Powrót

Miejsce: Szczytowa, Paprocia, Wiśniowa, Jeżynowa

Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: budowa sieci gazowej wraz z przyłączem – wystapią lokalne zwężenia jezdni i chodnika. Rozpoczęcie prac: 2017-08-16

Planowany termin zakończenia: 2017-09-28