Powrót

Miejsce: skrzyżowanie ul. Ujejskiego/Glinki/Karpacka

Inwestor: ZDMiKP

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: przebudowa ulicy związana z budową Trasy Uniwersyteckiej (drugi etap) - Uwaga: skrzyżowanie zamknięte dla ruchu kołowego. Rozpoczęcie prac: 2017-09-11

Planowany termin zakończenia: 2018-01-31