Powrót

Miejsce: Fordońska (od nr 325 do skrzyżowania z ul. Włościańską)

Inwestor: Prywatny

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: przebudowa zjazdu - prace prowadzone na chodniku i w poboczu, dodatkowo od 2017-09-25 jezdnia ul. Fordońskiej w miejscu prowadzenia prac zostanie zwężona (wygrodzenie jednego pasa ruchu). Rozpoczęcie prac: 2017-09-14

Planowany termin zakończenia: 2017-09-26