Powrót

Miejsce: Glinki, Magnuszewska

Inwestor: ZDMiKP

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: przebudowa ulicy związana z budową Trasy Uniwersyteckiej (drugi etap) - Uwaga: od 2018-06-27 w obrębie skrzyżowania ulicy Glinki i Cmentarnej ruch pojazdów odbywać się będzie po jezdni tymczasowej. Relacje przejazdu zostaną zachowane tj. ruch w obu kierunkach: Cmentarna - Glinki do Jana Pawła II, Glinki – Cmentarna z kierunku Jana Pawła II.

Planowany termin zakończenia:

Zmiana organizacji ruchu na ul. Glinki i Magnuszewskiej od 05.04.