Powrót

Numer sprawy 027/2017 - Przebudowa nawierzchni w ramach programu Bydgoski Budżet Obywatelski (BBO) Zadanie nr 1 - Przebudowa nawierzchni chodnika na ul. Wiejskiej Zadanie nr 2 - Przebudowa nawierzchni ul. Ślusarskiej wraz z rozbudową monitoringu

W dniu 12.07.2017 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

"Przebudowa nawierzchni w ramach programu Bydgoski Budżet Obywatelski (BBO) Zadanie nr 1 - Przebudowa nawierzchni chodnika na ul. Wiejskiej na oś. Czyżkówko Zadanie nr 2 - Przebudowa nawierzchni ul. Ślusarskiej wraz z rozbudową monitoringu miejskiego na oś. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto",

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) w dniu 12.07.2017 r.

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 549909-N-2017 zamieszczone w BZP w dn. 12.07.2017 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.

Termin składania ofert upływa w dniu: 27.07.2017 r., godz. 10:30.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 11:00.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1.ws. formalnych (dot. procedury przetargowej):

Marlena Krzyżaniak - tel.: +48 52-582-27-69, w zakresie obu zadań,

2.ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia:
w zakresie Zadania nr 1:Jacek Piotrowski - tel.: +48 52-582-27-15, Ewa Jucha- tel.: +48 52-582-27-22,
w zakresie Zadania nr 2: Wiesław Siekierkowski, Jacek Bartkowiak – tel.: +48 52-582-27-16.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 W pliku poniżej Zamawiający zamieścił informacje z sesji otwarcia ofert.

W pliku poniżej Zamawiający zamieścił informacje dotyczące uniewaznienia postepowania w części II - ul. Ślusarska

W pliku poniżej Zamawiający zamieścił informacje dotyczące uniewaznienia postepowania w części I - ul. Wiejska