Powrót

020_2016 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu ograniczonym pn: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic Miasta Bydgoszczy oraz ulic: ...

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) – dalej „UPZP", w związku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 1020),

Zamawiający: do 31.12.2016 r. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy od 01.01.2017 r. Miasto Bydgoszcz, w którego imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy,

w dniu 17.07.2017 r. zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na roboty budowlane pn:

"Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic Miasta Bydgoszczy oraz ulic: Czapla, Wróblowa, Łowiskowa, Zimorodkowa, Wronia, Perlicza, Skośna, Papuzia, Kolbego, Przejście, Filtrowa, Wyrzyska, Okopowa, Zielona i Flisacka"

Numer sprawy: 020/2016

W piku poniżej Zamawiający zamieścił szczegółowe informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Informacje dotyczące wszczęcia postępowania (ogłoszenia o zamówieniu) dostępne pod adresem elektronicznym: http://www.zdmikp.bydgoszcz.pl/index.php/pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne/3365-nr-sprawy-020-2016-przetarg-ograniczony-na-wykonanie-robot-budowlanych-w-ramach-zadania-inwestycyjnego-pn-rozbudowa-ul-grunwaldzkiej-na-odcinku-od-wezla-zachodniego-do-granic-miasta-bydgoszczy-oraz-ulic-czapla-wroblowa-lowiskowa-zimorodkowa-wronia-perlicz