Powrót

036/2017 Budowa bus pasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Kormoranów wraz z infrastrukturą towarzyszącą

W dniu 27.07.2017 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Budowa bus pasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Kormoranów wraz z infrastrukturą towarzyszącą”,

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP Nr 558711-N-2017 z dn. 27.07.2017 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami (SIWZ znajduje się do pobrania pod linkiem:

www.zdmikp.bydgoszcz.pl/ufiles/036_SIWZ.zip).

Termin składania ofert upływa w dniu 31.08.2017 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej
(e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1. ws. formalno- prawnych (dot. procedury przetargowej):

Monika Konopka - tel.: 52-582-27-69,

2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):

Jakub Czwarno – opracowanie dokumentacji projektowej     - tel.: +48 52-582-27-72,

Eugeniusz Umiński – realizacja robót budowlanych               - tel. +48 52-582-27-68.

W dniu 03.08.2017 r., Zamawiający w plikach poniżej zamieszcza treść zapytań do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami, zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 03.08.2017 r.

W dniu 25.08.2017 r., Zamawiający zamieszcza ZMIANĘ NR 1 treści SIWZ wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia BZP nr 500018598-N-2017 z dnia 25.08.2017 r.

Treść ZMIANY Nr 1 treści SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, udostępniono w pliku poniżej (036_ZMIANA Nr 1 treści SIWZ z dn. 25.08.2017 r.zip).

W związku z tym, obowiązują nowe terminy składania i otwarcia ofert, tj.:

Termin składania ofert upływa w dniu 06.09.2017 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30.

Treść ZMIANY Nr 2 treści SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, udostępniono w pliku poniżej (036_ZMIANA Nr 2 treści SIWZ z dn. 04.09.2017 r.7z).

W związku z tym, obowiązują nowe terminy składania i otwarcia ofert, tj.:

Termin składania ofert upływa w dniu 15.09.2017 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30.

 

Treść ZMIANY Nr 3 treści SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, udostępniono w pliku poniżej (036_ZMIANA Nr 3 treści SIWZ z dn. 13.09.2017 r.7z).

 

W związku z tym, obowiązują nowe terminy składania i otwarcia ofert, tj.:

 

Termin składania ofert upływa w dniu 21.09.2017 r., godz. 10:00.

 

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30.

 

 w dniu 21.09.2017 r., Zamawiający w pliku poniżej zamieszcza informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.


W dniu 05.12.2017 r., Zamawiający w plikach poniżej zamieszcza wybór najkorzystniejszej oferty.