Powrót

037/2017 Ogłoszenie o zamówieniu pn:Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej - Gdańska w Bydgoszczy

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 22.08.2017 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 06.09.2017 r o godz: 10:30

Termin otwarcia w dniu 06.09.2017 r. o godz: 11:00

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1.  ws. formalno-prawnych (dot. procedury przetargowej):

Marlena Krzyżaniak - tel.: 52-582-27-69

2.  ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):

Dariusz Radzimski - tel.: 52-582-27-01

Marcin Kubicki te: 52 582-27-13

 

Szczegółowe informacje zawarte są w plikach poniżej.

 Termin składania ofert upływa w dniu 07.09.2017 r o godz: 10:30

Termin otwarcia w dniu 07.09.2017 r. o godz: 11:00

W pliku poniżej Zamawiający zamieszcza informację z sesji otwarcia ofert.

W dniu 20.09.2017 r. Zamawiający zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej