Powrót

Numer sprawy 033/2017 - „Dostawa wozu wiertniczego”.

Numer sprawy 033/2017 - „Dostawa wozu wiertniczego”.

W dniu 31.08.2017 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Dostawa wozu wiertniczego”,

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP Nr 581405-N-2017 z dn. 31.08.2017 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

Termin składania ofert upływa w dniu 08.09.2017 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej
(e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1. ws. formalno- prawnych (dot. procedury przetargowej): Aneta Bartkowiak - tel.: (52) 582 27 76,

2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia): Katarzyna Oskaldowicz – tel.: (52) 582 27 36.

W dniu 06.09.2017 r., Zamawiający zamieszcza treść zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami i ZMIANĄ NR 1 treści SIWZ oraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia BZP nr 500023880-N-2017 z dnia 06.09.2017 r.

Treść przedmiotowego zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz załącznik Nr 3 do SIWZ (zamienny), udostępniono w pliku poniżej.

W związku z tym, obowiązują nowe terminy składania i otwarcia ofert, tj.:

Termin składania ofert upływa w dniu 12.09.2017 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30.

 

W dniu 13.09.2017 r., Zamawiający zamieszcza informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.

W dniu 28.09.2017 r., Zamawiający, w poniższym pliku, zamieszcza informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty.