Powrót

Numer sprawy 043 /2017 Przebudowa skrzyżowania ulicy Wiatrakowej z ul. Nowodworską, Lenartowicza i Traugutta w Bydgoszczy z wyznaczeniem kontrpasa rowerowego w ul. Wiatrakowej

W dniu 15.09.2017 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Przebudowa skrzyżowania ulicy Wiatrakowej z ul. Nowodworską, Lenartowicza i Traugutta w Bydgoszczy z wyznaczeniem kontrpasa rowerowego w ul. Wiatrakowej,

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 589111-N-2017 zamieszczone w BZP w dn. 15.09.2017 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (043_2017 SIWZ) wraz z załącznikami,

3. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), dokumentacja projektowa (DP) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) (043_2017 zał. 1 - OPZ_DP_SST).

Termin składania ofert upływa w dniu: 02.10.2017 r., godz. 10:30.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 11:00.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1. ws. formalno- prawnych (dot. procedury przetargowej):

Przemysław Mikołajczyk - tel.: (52) 582 27 97,

2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):

Joanna Różyczka  - tel.: (52) 582 27 58.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zamawiający informuje, że w dniu 03.10.2017 r. unieważnił ww. postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym zamieszczono w pliku poniżej.