Powrót

Nr sprawy 042/2017 - „Przebudowa miejsc parkingowych przy ul. Połczyńskiej, Bałtyckiej oraz przy rynku handlowym na os. Bartodzieje w ramach programu BBO (Bydgoski Budżet Obywatelski).”

W dniu 19.09.2017 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Przebudowa miejsc parkingowych przy ul. Połczyńskiej, Bałtyckiej oraz przy rynku handlowym na os. Bartodzieje w ramach programu BBO (Bydgoski Budżet Obywatelski)”,

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP Nr 587369-N-2017 z dn. 19.09.2017 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

Termin składania ofert upływa w dniu 04.10.2017 r., godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:30.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1. ws. formalno- prawnych (dot. procedury przetargowej): Aneta Bartkowiak - tel.: (52) 582 27 76,

2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):  Jacek Piotrowski – tel.: (52) 582 27 15, Zenon Burzych – tel.: (52) 582 27 18.

 

W dniu 04.10.2017 r., Zamawiający zamieszcza informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP.

W dniu 16.10.2017 r., Zamawiający, w poniższym pliku, zamieszcza informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty.