Powrót

059_2017 Ogłoszenie o zamówieniu pn: Przebudowa nawierzchni ul. Ślusarskiej wraz z rozbudową monitoringu miejskiego na oś. Bocianowo- Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 14.12.2017 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 29.12.2017 r o godz. 10:30

Termin otwarcia - w dniu składania o godz. 11:00

Szczegółowe informacje w załączniku poniżej.

W pliku poniżej Zamawiający zamieścił informację z sesji otwarcia ofert.

W pliku poniżej Zamawiający zamieścił informację o wyborze oferty najkorzystniejszej