Powrót

042/2018 Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic w 2018 roku – skrzyżowanie ulic Fordońska – Niewiteckiego w Bydgoszczy

Ogłoszenie o zamowieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 05.09.2018 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 21.09.2018 r. o godz. 10:30.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania o godz. 11:00

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

             1. ws. formalnych (dot. procedury przetargowej):

             Marlena Krzyżaniak - tel.: +48 52-582-27-69

             2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):

             Zenon Burzych - tel.: +48 52-582-27-18
             Jacek Piotrowski - tel.: +48 52-582-27-14/15

 

Szczegółowe informacje w plikach poniżej.