Schemat przybudowy ul. KujawskiejKonsultacje społeczne w sprawie rozbudowy ul. Kujawskiej pozwoliły dopracować projekt. Zgodnie z uwagami bydgoszczan ulica Ustronie nie będzie ślepa, utrzymane zostanie też przejście dla pieszych na Wojska Polskiego na wysokości ul. Sokolej. Zmian jest znacznie więcej.

Zgodnie z uwagami bydgoszczan na ul. Bernardyńskiej przed rondem Bernardyńskim wyznaczony zostanie przystanek co umożliwi zostanie zatrzymywanie się komunikacji miejskiej i bezpieczne włączanie się do ruchu.
Uwzględniony został wniosek dotyczący zachowania możliwości wyjazdu z ul. Ustronie na Kujawską (relacja prawoskrętna). Zachowane zostanie zgodnie z uwagami mieszkańców przejście dla pieszych na ul. Wojska Polskiego na wysokości ul. Sokolej. By zapewnić poprawę bezpieczeństwa w tym rejonie jezdnia w kierunku ronda Kujawskiego zostanie zawężona do 2 pasów ruchu. Pozwoli to także zgodnie z uwagami rowerzystów wytyczyć ścieżkę rowerową w sąsiedztwie kościoła.

W zakres inwestycji włączono także działkę pomiędzy dwiema jezdniami ul. Kujawskiej, gdzie obecnie istnieją 4 budynki komunalne. Ich zły stan techniczny oraz bezpośrednia bliskość jezdni przemawiały właśnie za takim rozwiązaniem.

Na wniosek bydgoszczan droga rowerowa zostanie też zaprojektowana po zachodniej stronie ul. Kujawskiej. Jednak ze względu na trudne warunki terenowe, jej pochylenie podłużne może przekraczać 6 proc.

Projekt uwzględni też rekompensujące nasadzenia drzew i krzewów. Zachowany zostanie też przejazd tramwajowy komunikujący parking przy Babiej Wsi z ulicą. Ewentualnie zostanie on wybudowany w bardziej korzystnym miejscu. Na ul. Kujawskiej słupy podtrzymujące trakcję mają swoją stylistyką uwzględniać historyczny charakter tej części Bydgoszczy.

Na wniosek rowerzystów wytyczony zostanie także kontrapas na południowej jezdni placu Kościeleckich co umożliwi połączenie obszaru Starego Miasta z nowymi ścieżkami rowerowymi. Drogi rowerowe będą zawsze oddzielona od chodnika opaską kamienną, a tam gdzie to możliwe pasem zieleni (rozwiązanie przyjęte w standardach rowerowych). Projekt uwzględni także ruch rowerowy od strony ul. Wiatrakowej, na której projektowany jest kontrapas. Na wniosek rowerzystów wprowadzone zostaną także zmiany przebiegu dróg rowerowych w sąsiedztwie skrzyżowań z drogami podporządkowanymi. Nie będą tam występowały znaczące odgięcia wymuszające znaczną redukcję prędkości przez rowerzystów. Droga dla rowerów na skrzyżowaniu Kujawskiej z M. Konopnickiej ma płynnie przechodzić w pasy jezdni. Zaprojektowany zostanie też chodnik łączący zatokę na Wałach Jagiellońskich ( w kierunku placu Poznańskiego) z ulicą Długą. Przed inwestycją przeprowadzone zostaną też badania archeologiczne zgodnie z wymaganiami i warunkami określonymi przez konserwatora zabytków.


Eksperci analizowali też możliwość rozbudowy ronda Kujawskiego jako węzła dwupoziomowego. Ostatecznie uznali to za inwestycję, której koszty byłyby niewspółmiernie wyższe od zakładanych korzyści. Taka inwestycja wymagałaby przebudowy całego uzbrojenia podziemnego w obrębie węzła w znacznie większym zakresie niż w obecnym projekcie. Ruch pojazdów szynowych nadal sterowany byłby sygnalizacją świetlną ze względu na planowaną w przyszłości rozbudowę linii także wzdłuż ulicy Solskiego. Konieczność budowy trzech wiaduktów oraz zapewnienia komunikacji pionowej pomiędzy dwoma poziomami ronda skutkowałaby zdecydowanym wzrostem kosztów inwestycji.

Nie zabrakło też wniosków kwestionujących zasadność inwestycji ze względu na konieczność dokonania wyburzeń północnej pierzei Zbożowego Rynku oraz na początkowym odcinku ul. Toruńskiej (Kujwaska-Ustronie). Jednak budowa drugiej jezdni na Kujawskiej oraz rozbudowa ronda Bernardyńskiego jest kluczową inwestycję dla sprawnej komunikacji w Bydgoszczy. Brak linii tramwajowej powoduje, że cała sieć na górnym tarasie nie jest efektywnie wykorzystywana i musi być dublowana przez szereg linii autobusowych. Rozbudowa ul. Kujawskiej jest również niezbędna ze względu na spodziewane większe natężenia ruchu związane z otwarciem za rok centrum usługowo-handlowego „Zielone Arkady". Warto dodać, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakłada na Zbożowym Rynku powstanie nowej zabudowy pierzejowej.

Obecnie projektanci nanoszą uwagi bydgoszczan do dokumentacji projektowej. Rozbudowa ulicy Kujawskiej o kolejną jezdnię oraz torowisko jest jedną z kluczowych inwestycji, która będzie realizowana w najbliższych latach z udziałem środków europejskich.