Aktualności

Uprzejmie informujemy, że od 19.11.2018r. na prośbę Wykonawcy robót w związku z realizacją zadania pn.:" Budowa ul. Ruczaj w Bydgoszczy" wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu która będzie polegała na zamknięciu dla ruchu pojazdów i pieszych ul. Ruczaj w Bydgoszczy. Możliwość dojścia dla pieszych będzie możliwa wyłącznie do posesji przy ul. Ruczaj oraz dojazd wyłącznie dla pojazdów budowy oraz służb miejskich. Dodatkowo w II etapie organizacji ruchu podczas prowadzenia prac drogowych przy skrzyżowaniu z ul. Dąbrowa powstaną utrudnienia polegające na zawężeniu jezdni ul. Dąbrowa do szerokości 2,75 m. Tymczasowa organizacja ruchu obowiązywać będzie do 15.12.2018r.

Uprzejmie informujemy, że na prośbę Wykonawcy robót drogowych w ramach zadania pn: "Budowa ul. Świętopełka w Bydgoszczy" w dniu 13.11.2018r. nastąpi zamknięcie ul. Świętopełka na odcinku od ul. Koronowskiej do ul. Zawodzie. Planowany termin zamknięcia do dnia 15.12.2018r.

Uprzejmie informujemy, iż na prośbę Wykonawcy robót drogowych w związku z " Przebudową ul. Wieluńskiej w Bydgoszczy"  od dnia 13.11.2018r. wprowadzone zostanie obustronne zakmnięcie ulicy dla ruchu pojazdów na ul. Wieluńskiej w Bydgoszczy. Tymczasowa organizacja ruchu obowiazywać będzie do 15.12.2018r.

Informujemy, że od 07.11.2018r. Wykonawca robót drogowych realizujący zadanie pn.:" Budowa ul. Byszewskiej w systemie zaprojektuj i wybuduj" wprowadzi Etap 1 czasowej organizacji ruchu na ul. Byszewskiej w Bydgoszczy. Etap ten obejmuje zamknięcie ul. Byszewskiej dla ruchu od skrzyżowania z ul.Karolewską do numeru 26. Dodatkowo informujemy, że w dalszym ciągu prowadzone są prace związane z etapem 8 realizowanej inwestycji.

Schemat objazdu i plan sytuacyjny niżej w załączniku.

 

 

Strona 1 z 3