Aktualności

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy przedstawia schematy stałej organizacji ruchu dla Starego Rynku i ulic przyległych.

Uprzejmie informujemy, że od 19.11.2018r. na prośbę Wykonawcy robót w związku z realizacją zadania pn.:" Budowa ul. Ruczaj w Bydgoszczy" wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu która będzie polegała na zamknięciu dla ruchu pojazdów i pieszych ul. Ruczaj w Bydgoszczy. Możliwość dojścia dla pieszych będzie możliwa wyłącznie do posesji przy ul. Ruczaj oraz dojazd wyłącznie dla pojazdów budowy oraz służb miejskich. Dodatkowo w II etapie organizacji ruchu podczas prowadzenia prac drogowych przy skrzyżowaniu z ul. Dąbrowa powstaną utrudnienia polegające na zawężeniu jezdni ul. Dąbrowa do szerokości 2,75 m. Tymczasowa organizacja ruchu obowiązywać będzie do 15.12.2018r.

Uprzejmie informujemy, że na prośbę Wykonawcy robót drogowych w ramach zadania pn: "Budowa ul. Świętopełka w Bydgoszczy" w dniu 13.11.2018r. nastąpi zamknięcie ul. Świętopełka na odcinku od ul. Koronowskiej do ul. Zawodzie. Planowany termin zamknięcia do dnia 15.12.2018r.

Uprzejmie informujemy, iż na prośbę Wykonawcy robót drogowych w związku z " Przebudową ul. Wieluńskiej w Bydgoszczy"  od dnia 13.11.2018r. wprowadzone zostanie obustronne zakmnięcie ulicy dla ruchu pojazdów na ul. Wieluńskiej w Bydgoszczy. Tymczasowa organizacja ruchu obowiazywać będzie do 15.12.2018r.

Strona 1 z 3