Informujemy, że od 08.10.2018r. Wykonawca robót drogowych realizujący zadanie pn.:" Budowa ul. Byszewskiej w systemie zaprojektuj i wybuduj" wprowadzi Etap 8 czasowej organizacji ruchu na ul. Byszewskiej w Bydgoszczy. Etap ten obejmuje zamknięcie ul. Byszewskiej dla ruchu od skrzyżowania z ul. Jęczmienną (km 0+880) do numeru 78 (km 1+100). Przewiduje się zamknięcie strefy robót stosując zapory drogowe U-20b wraz z lampami ostrzegawczymi U-35 koloru czerwonego oraz znakiem B-1 z tabliczką " Nie dotyczy pojazdów budowy".

Schemat objazdu i plan sytuacyjny niżej w załączniku.