Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz,

wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych

pn.: „Wymiana uszkodzonych słupów trakcyjnych i osprzętu sieciowego sieci trakcji tramwajowej na linii BRDA w Bydgoszczy (zaprojektuj i wybuduj )".

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych  (BZP) w dniu 30.07.2014 r., pod numerem 165171-2014.

Termin składania ofert upływa w dniu 14.08.2014 r. o godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu 14.08.2014 r. o godz. 10:30.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1. ws. formalnych (dot. procedury przetargowej): Adrianna Wróbel- tel. 52-582-27-69 lub Małgorzata Bardzińska -tel. 52-582-27-70,

2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia): Grzegorz Belter - tel. 52-582-27-67

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Treść OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami udostępniono w poniższych plikach.

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2, Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 19.08.2014 r., dla zadania: "Wymiana uszkodzonych słupów trakcyjnych i osprzętu sieciowego sieci trakcji tramwajowej na linii BRDA w Bydgoszczy (zaprojektuj i wybuduj)". Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku poniżej.