Styczen Rynek
Cały czas trwają prace przy rewitalizacji Starego Rynku. W środkowej części placu wykonawca robót zaczął układać płyty, które pokażą zarys średniowiecznego Magistratu.
Wcześniej mury zostały odsłonięte podczas prowadzenia prac archeologicznych. Obecnie po ich zarysie są układane płyty granitowe utrzymane w ciemnym kolorze, żeby dokładnie pokazać, w którym miejscu była zlokalizowana budowla.
W tej chwili budowlańcy zmienili zakres robót ze względu na spadek temperatury, jednak nie zwolnili. Warto też w tym miejscu dodać, że znana bydgoska firma jest bardzo zdeterminowana i wykonała w minionym roku większy zakres robót niż pierwotnie zaplanowała. Zgodnie z założeniami remont uliczek miał się rozpocząć i zakończyć wiosną 2019 roku, a roboty już się zakończyły.
Na placu budowy są gromadzone ostatnie dostawy kamienia. Dzięki temu jeżeli tylko na to pozwolą warunki pogodowe rozpocznie się jeden z ostatnich etapów układania nowych płyt.
Aura sprzyja demontażowi słupów oświetlenia Rynku. Wrócą na swoje miejsce, ale bliżej płyty. Dzięki temu zwiększy się szerokość chodników, a tym samym większą swobodę zyskają goście tradycyjnych już w tym miejscu ogródków letnich.
Wszystko wskazuje na to, że wiosną pozostaną do zrealizowania fragmenty chodników oraz prace wykończeniowe.
Zgodnie z umową finał ma nastąpić w czerwcu. Przypomnijmy koszt przedsięwzięcia, to blisko czternaście i pół miliona złotych.