Remont torw Wojska Polskiego

Wcześniej informowaliśmy o zmianach w organizacji ruchu na ulicach Magnuszewskiej oraz Wojska Polskiego, które miały czekać wszystkich uczestników ruchu od 23.03. Pierwotnie wykonawca robót właśnie na 23.03.2019 roku zaplanował rozpoczęcie prac na skrzyżowaniu ulic: Magnuszewska - Wojska Polskiego. Podjął jednak decyzję o zmianie terminu, ze względu na konieczność wykonania poprzecznego przejścia ciepłociągu przez ulicę Wojska Polskiego na wysokości pętli tramwajowej.
W związku z tym, z 13 na 14 kwietnia planuje zamknięcie odcinka północnej jezdni ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Magnuszewskiej do przejazdu tymczasowego przez torowisko tramwajowe, wykonane na wysokości wjazdu do centrum handlowego i stacji paliw.
Ponadto od 30.03.2019 roku żeby usprawnić kursowanie komunikacji autobusowej w ciągu ul. Bełzy (obecnie ruch przy skrzyżowaniu ul. Bełzy i Wojska Polskiego odbywa się wahadłowo) dla autobusów MZK otworzy nowo wybudowany odcinek ul. Bełzy i rozpocznie prace na drugiej połowie jezdni.
Miejskie autobusy będą mogły przejechać po nowo wybudowanym fragmencie wyspy centralnej i przejechać na jezdnię północną ulicy Wojska Polskiego jadąc w kierunku Zachemu. Komunikacja nie będzie już korzystała z tymczasowego przejazdu przez torowisko, wykonane w pobliżu skrzyżowania.