Drukuj

r.-Kujawskie
W środę tj. 20.o3. rozpoczną się prace budowlane przy realizacji linii tramwajowej w ulicy Kujawskiej. Obszar prac zaznaczyliśmy na załączonym niżej planie sytuacyjnym.

Tymczasowa organizacja ruchu, przygotowana przez wykonawcę, zabezpieczy roboty prowadzone w pasach rozdziału ulic. Umożliwi między innymi rozbiórkę torowisk tramwajowych w ciągu ulicy Wojska Polskiego oraz rozbiórkę przejść podziemnych w rejonie ronda Kujawskiego.
Jak zapowiada wykonawca prac, teren robót będzie oznakowany przez bariery drogowe, ostrzeżenia o prowadzonych robotach, ograniczenia prędkości i zwężenia pasów ruchu. Ewentualne zajęcia jednego z pasów ruchu, będą trwały tylko na czas załadunku materiałów pochodzących z rozbiórek i wywozu poza obszar inwestycji. Opisane prace są pracami przygotowawczymi przed robotami zasadniczymi w przywołanym rejonie.
Przyłączamy się do prośby budowlańców, do stosowania się do tymczasowej organizacji ruchu, jak również zachowania szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonej inwestycji.

Załączniki:
Pobierz plik (TOR Solskiego-WP.jpg)TOR Solskiego-WP.jpg[ ]246 kB