Swieczki

W piątek (1 listopada) zmieni się organizacja ruchu przy wielu bydgoskich cmentarzach. Zachęcamy do zapoznania się z tymczasową organizacją ruchu i przede wszystkim do korzystania z bezpłatnej komunikacji publicznej, która zostanie znacznie wzmocniona.

W najbliższych dniach okolice cmentarzy będą wyjątkowo częstym celem podróży. By zapewnić możliwie płynny ruch wzorem ubiegłych lat przy większości nekropolii wprowadzamy tymczasową organizację ruchu. Przy większości cmentarzy korzystamy z rozwiązań, które dobrze sprawdzały się w poprzednich latach. Z uwagi na bezpieczeństwo prosimy o bezwzględne stosowanie się do tymczasowego oznakowania oraz poleceń służb porządkowych regulujących ruch w obrębie wskazanych cmentarzy. 1 listopada warto wybrać bezpłatną komunikację miejską, która tego dnia będzie znacząco wzmocniona. Więcej informacji na ten temat komunikacji znajduje się TUTAJ.

Tu zajdą największe zmiany

 • Ze względu na budowę wiaduktu przy ul. Armii Krajowej zamknięta dla ruchu będzie łącznica umożliwiająca wjazd na cmentarz na Bielawach. W tej okolicy będzie zdecydowanie mniej miejsc do parkowania.
 • Z uwagi na mniejszą liczbę pasów ruchu na wiadukcie na przejazd ul. Wyszyńskiego w pobliżu cmentarza warto zarezerwować zdecydowanie więcej czasu.

Sprawdzone rozwiązania

 • Na ul. Wiślanej od Fordońskiej do skrzyżowania z ul. Więcka będzie wprowadzony ruch jednokierunkowy. Wyjazd będzie odbywała się wyłącznie przez bezkolizyjny węzeł przy sklepie IKEA. Kierowcom poruszającym się tranzytem zalecamy korzystanie z ul. Witebskiej i Przemysłowej.
 • Dojazd do cmentarzy w rejonie ul.  Ludwikowo będzie odbywał się ulicą Rynkowską wyłącznie w jednym kierunku. Pojazdy z tego rejonu będą natomiast wyjeżdżać drogą leśną w kierunku ul. Pileckego (skrzyżowania przy remizie strażackiej). Wyłączony z ruchu zostanie też odcinek ul. Ludwikowo od ul. Putza przy cmentarzu do wjazdu do PESY.
 • Na ul. Łabiszyńskiej wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy w kierunku Łabiszyńskiej. W jednym kierunku pojazdy poruszać będą się też ulica Kcyńską (od Łabiszyńskiej do Gnieźnieńskiej i od Łabiszyńskiej do Żwirki i Wigury.
 • Na ul. Jaskółczej też wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy na odcinku od ul.  Żwirki i Wigury w stronę Gnieźnieńskiej.

Cmentarz przy ul. Kcyńskiej:

 • termin wprowadzenia organizacji ruchu:  od 31.10.2019 roku od godz. 20.00 do 02.11.2019 roku do godz. 01.00
 • ruch jednokierunkowy na ul. Łabiszyńskiej (dopuszczony kierunek ruchu Szubińska-Kcyńska);
 • ruch jednokierunkowy na ul. Kcyńskiej (odcinek od skrzyżowania z ul. Łabiszyńską do skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury, dopuszczony kierunek ruchu Łabiszyńska-Żwirki i Wigury z wyjazdem na ul. Żwirki i Wigury wyłącznie w kierunku ul. Szubińskiej);
 • ruch jednokierunkowy na ul. Kcyńskiej (odcinek od skrzyżowania z ul. Łabiszyńską do skrzyżowania z ul. Gnieźnieńską, dopuszczony kierunek ruchu Łabiszyńska-Gnieźnieńska);

Cmentarz przy ul. Jaskółczej:

 • termin wprowadzenia organizacji ruchu: od 31.10.2019 roku od godz. 20.00 do 02.11.2019 roku do godz. 01.00
 • ruch jednokierunkowy na ul. Jaskółczej (odcinek pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Żwirki i Wigury, a skrzyżowaniem z ul. Gnieźnieńską; dopuszczony kierunek ruchu Żwirki i Wigury-Gnieźnieńska);
 • wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się” na ul. Jaskółczej (po stronie północnej);
 • ruch jednokierunkowy na ul. Kossaka (odcinek pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Gnieźnieńską a skrzyżowaniem z ul. Żwirki i Wigury; dopuszczony kierunek ruchu Gnieźnieńska-Żwirki i Wigury);
 • wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się” na ul. Kossaka (po stronie południowej);

Cmentarz przy ul. Chojnickiej:

 • termin wprowadzenia organizacji ruchu: od 31.10.2019 roku od godz. 20.00 do 02.11.2019 roku do godz. 01.00
 • wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się” na ul. Wiejskiej (po obu stronach jezdni, odcinek od skrzyżowania z ul. Chełmżyńską do skrzyżowania z ul. Deszczową);

Cmentarz przy ul. Toruńskiej:

 • termin wprowadzenia organizacji ruchu: od 31.10.2019 roku od godz. 20.00 do 02.11.2019 roku do godz. 01.00
 • wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się” na ul. Spokojnej bez obowiązujących odstępstw (po stronie zachodniej);
 • wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się” na ul. Władysława Bełzy (po stronie południowej, odcinek od skrzyżowania z ul. Cienistą do skrzyżowania z ul. Spokojną);
 • Ciąg parkingowy zlokalizowany wzdłuż ul. Bełzy został czasowo skrócony ze względu na funkcjonowanie tymczasowego przystanku autobusowej komunikacji zastępczej.

Cmentarz przy ul. Wiślanej:

 • termin wprowadzenia organizacji ruchu: od 31.10.2019 roku od godz. 22.00 do 02.11.2019 roku do godz. 01.00
 • wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się” na ul. Fordońskiej (jezdnia
  południowa, odcinek od skrzyżowania z ul. Kapliczną do skrzyżowania
  z ul. Wiślaną), ul. Wiślanej (po stronie wschodniej) oraz na ul. Więcka
  (po stronie południowej i północnej na całej długości);
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Wiślanej (odcinek od skrzyżowania z ul. Fordońską do skrzyżowania z ul. Więcka; dopuszczony kierunek ruchu od ul. Fordońskiej w stronę cmentarza) oraz ul. Więcka (odcinek od skrzyżowania z ul. Wiślaną do skrzyżowania z ul. Skandynawską; dopuszczony kierunek ruchu Wiślana - Skandynawska);
 • wyznaczenie miejsc parkingowych na ul. Wiślanej ze sposobem parkowania równolegle do krawężnika (odcinek od posesji nr 4 do ul. Więcka);
 • czasowa likwidacja ścieżek rowerowych;
 • wprowadzenie alternatywnego objazdu dla ul. Fordońskiej ulicami: Przemysłową, Witebską, Wyszogrodzką.

Cmentarze przy ul. Artyleryjskiej i ul. Ludwikowo:

 •  termin wprowadzenia organizacji ruchu: od 31.10.2019 roku od godz. 22.00 do 02.11.2019 roku do godz. 01.00
 • utrzymanie „zakazu zatrzymywania się” na ul. Artyleryjskiej;
 • czasowa likwidacja ścieżki rowerowej na ul. Pileckiego, ul. Artyleryjskiej, ul. Zaświat i ul. Zygmunta Augusta;
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Rynkowskiej (dopuszczony kierunek ruchu Pileckiego-Putza);
 • wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się” na ul. Rynkowskiej (po stronie zachodniej na odcinku od skrzyżowania z ul. Pileckiego do wjazdu na cmentarz, po stronie wschodniej od wjazdu na cmentarz do ul. Putza);
 • wprowadzenie „zakazu postoju” (po stronie wschodniej od końca oznakowania poziomego w postaci linii podwójnej ciągłej do wjazdu na cmentarz);
 • wyznaczenie miejsc parkingowych na ul. Rynkowskiej ze sposobem parkowania równolegle do krawężnika (po stronie zachodniej odcinek od wjazdu na cmentarz do ul. Putza);
 • wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się” na ul. Putza (po obu stronach jezdni);
 • wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się” na ul. Ludwikowo (po obu stronach jezdni, odcinek od ul. Putza do linii lasu);
 • wyłączenie z ruchu odcinka ul. Ludwikowo od ul. Putza do wjazdu do PESY;
 • wyznaczenie jednokierunkowego objazdu lasem dla pojazdów wyjeżdżających z obszaru przy cmentarzu przy ul. Rynkowskiej;
 • wygrodzenie na ul. Zaświat skraju rampy kolejowej.
 • dzięki uprzejmości firmy Pesa Bydgoszcz SA. w dniu 1 listopada (wyłącznie) zostanie umożliwione parkowanie pojazdów na parkingach przy siedzibie firmy przy ul. Pileckiego.

Cmentarz przy ul. Stawowej:

 • termin wprowadzenia organizacji ruchu: od 31.10.2019 roku od godz. 22.00 do 02.11.2019 roku do godz. 01.00
 • wyznaczenie miejsc parkingowych na ul. Stawowej ze sposobem parkowania równolegle do krawężnika (po stronie południowej na odcinku od przystanku autobusowego do ul. Lotników)
 • W rejonie skrzyżowania Władysława IV – Broniewskiego – Stawowa możliwe niewielkie utrudnienia w ruchu w związku z planowaną przebudową skrzyżowania.

Cmentarz przy ul. Wyszyńskiego:

 • termin wprowadzenia organizacji ruchu: od 31.10.2019 roku od godz. 22.00 do 03.11.2019 roku do godz. 24.00
 • całkowite wyłączenie z ruchu łącznicy Modrzewiowa od ul. Wyszyńskiego do funkcjonującego zaplecza budowy przebudowywanego obiektu mostowego nad torami PKP;
 • Dodatkowo na potrzeby komunikacji publicznej zostanie udostępniona nieczynna do tej pory zatoka autobusowa przy skrzyżowaniu ulic Sułkowskiego –Modrzewiowa. Zorganizowany przystanek będzie funkcjonował w dniach 31.10-2.11 2019 roku. W związku z powyższym parkowanie w tym miejscu będzie w tym czasie niemożliwe.