ZIMA-2Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy na tegoroczną Akcję Zimowego Utrzymania w zakresie różnych działań prewencyjnych wydał od listopada 2019 roku ok. 1,5 mln zł. Te dotychczasowe wydatki są znacznie mniejsze niż przy mroźnej i „białej” zimie, kiedy wydatkowana jest kwota w przedziale od 4 do 6 mln zł. 
 
 
ZDMiKP realizuje swoje zadania w oparciu o podpisane wieloletnie umowy z firmami zewnętrznym, a nasza rola polega głównie na odpowiednim zarządzaniu tymi firmami oraz kontrolowaniu ich działań.  Płacimy za rzeczywiste wyjazdy sprzętu specjalistycznego na drogi, rzeczywiste odśnieżanie, posypywanie chodników oraz za obowiązkowe dyżury utrzymaniowe.
 
W przypadku braku opadów śniegu i przy występowaniu temperatur dodatnich, jak ma to miejsce w tym roku, można mówić o sporych oszczędnościach. 
Należy jednak pamiętać, że zima się jeszcze nie zakończyła i kolejne koszty zimowego utrzymania mogą jeszcze się pojawić. 
 
Jeżeli po zakończeniu tegorocznej zimy zostaną wolne środki, to mogą one zostać przeznaczone np. na przyszłoroczną Akcję Zimowego Utrzymania Ulic.