kujawska-1Zaawansowane prace prowadzone są na całym obszarze budowy, rozciągającym się od mostu Bernardyńskiego aż do skrzyżowania ulicy Kujawskiej z Lwowską. Wykonawca prowadzi dalsze prace w wykopie, który rozdzieli dwie jezdnie ul. Kujawskiej. Kontynuowane są również prace przy murze oporowym. Zakończenie tych robót pozwoli na układanie kolejnych odcinków torowiska, posiadającego mniejsze nachylenie niż sąsiednie jezdnie.

kujawska-4Trwa również budowa chodników i dróg rowerowych przy rondzie Kujawskim od strony Centrum Handlowego. Kontynuowane są tez prace ziemne od strony ul. Solskiego, która docelowo zostanie dostosowana do nowego poziomu jezdni. Nadal realizowane są prace przy torowisku.

 

 

kujawska-8Na ul. Bernardyńskiej od strony kościoła garnizonowego kontynuowane są prace przy układaniu chodników oraz roboty wodno-kanalizacyjne. Wykonywana został też część torowiska od strony ronda Jagiellonów. Wykonawca dostarczył na plac budowy pierwsze słupy trakcyjne.

 

 

kujawska-6Przypominamy, że dalsze prace przy kościele, umożliwią rozpoczęcie robót drogowych na jezdni dojazdowej do nowego ronda od strony ul. Toruńskiej.

 

 

 

 

kujawska-2

kujawska-3

kujawska-7

kujawska-5