Drukuj

maj-1Trwają intensywne prace związane z rozbudową ul. Kujawskiej. Od 30 maja rozpoczyna się kolejny etap prac. Cały ruch zostanie przełożony z tras, po których obecnie poruszają się pojazdy, na nowe jezdnie ul. Solskiego, Kujawskiej i Bernardyńskiej. W obrębie realizowanej inwestycji zmieni się również lokalizacja przystanków autobusowych.

Na cały przebudowywanym odcinku ul. Kujawskiej realizowane są roboty ziemne, kanalizacyjne, energetyczne i brukarskie. Trwa układanie nawierzchni oraz montaż torowisk, słupów trakcyjnych i oświetleniowych. Kontynuowane są prace przy chodnikach i drogach rowerowych a także w wykopie, którym docelowo będą jeździć tramwaje. Prace na całym odcinku, zostały wykonane już w prawie 60%

Od 30 maja Wykonawca przystępuje do prac na odcinkach, po których obecnie poruszają się pojazdy. Tym samym wymagane będą zmiany w dotychczasowej organizacji ruchu na ulicach: Solskiego, Kujawskiej i Bernardyńskiej. Dodatkowo zamknięte zostaną: dojazd do Pl. Kościeleckich od strony ronda Jagiellonów oraz ul. Sieroca od strony ul. Kujawskiej. Zmianie ulegnie również lokalizacja przystanków autobusowych.

Poglądowy schemat zmian w organizacji ruchu:

 Kujawska-3005

 

 

 

 


Zmiana lokalizacji przystanków na liniach dziennych – rondo Kujawskie

kujawska-1-aaa

 

 

 

 Zmiana lokalizacji przystanków dla linii dziennych – rondo Bernardyńskie

Kujawska-3-dzienne-aaa

 

 

 

 Zmiana lokalizacji przystanków na liniach nocnych – Pl. Kościeleckich

Kujawska-2-nocne-aaa

 

 

 

 Rozbudowa ulicy Kujawskiej to największy projekt komunikacyjny realizowany w centrum Bydgoszczy. Koszt inwestycji, łącznie z zakupem nowoczesnych tramwajów i zakończoną już przebudową węzła Szarych Szeregów to ponad 370 mln zł. Sam koszt prac budowlanych na Kujawskiej to 168 mln zł. Inwestycja obejmuje budowę nowego torowiska tramwajowego i drugiej jezdni na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego.

maj-3Konieczna była także modernizacja obu rond oraz dróg dojazdowych. Ulica Bernardyńska jest przebudowywana od ronda Bernardyńskiego do mostu. Wraz z nią powstaje układ ścieżek i chodników połączony z traktami spacerowo-rowerowymi na nabrzeżu Brdy. Ciąg - Wały Jagiellońskie –Toruńska jest rozbudowany do dwóch jezdni. Rondo Kujawskie, ze względu na konieczność zmniejszenia pochylenia linii tramwajowej, zostało obniżane.

Na jezdni wschodniej ul. Kujawskiej wydzielony zostanie również buspas. Wszystkie rozwiązania dostosowane będą do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, co oznacza m.in. budowę pochylni dla wózków, wyposażenie sygnalizacji drogowej w sygnalizatory dźwiękowe czy budowanie elementów ryflowanych ułatwiających orientację osobom niepełnosprawnym.