WARSZAAWSKIE13 stycznia otwarte zostały oferty w przetargu na wykonanie podparcia północnego i południowego wiaduktu warszawskiego w ciągu ul. Fordońskiej w Bydgoszczy.
Do przetargu zgłosiło się pięciu potencjalnych Wykonawców. Zainteresowane są przedsiębiorstwa i konsorcja z Bydgoszczy, Katowic, Tczewa, Warszawy i Wrocławia.

Wszyscy Wykonawcy zadeklarowali taki sam okres wykonania zadania, wynoszący 18 tygodni od dnia podpisania umowy.

Wartość ofert przedstawia się następująco (od najniższej do najwyższej):
1. KORMOST Spółka Akcyjna, Bydgoszcz – 1 586 700,00 Pln brutto
2. FREYSSINET POLSKA Sp. z o.o. , Warszawa – 1 778 183,23 Pln brutto
3. Konsorcjum firm:
Probudowa.com Sp. z o.o. , Wrocław – lider
IMD Paweł Wątroba, Jawor - partner
Oferta konsorcjum: - 1 902 890,63 Pln brutto
4. WANT Sp. z o.o. , Tczew - 1 968 000,00 Pln brutto
5. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych K.B.I. Jerzy Lorenz, Katowice - 2 116 591,87 Pln brutto

Zamawiający (ZDMiKP w Bydgoszczy) zamierzał przeznaczyć na wykonanie zadania: 2 498 081,54 Pln brutto.

Obecnie trwa sprawdzanie ofert.
O ostatecznym wyborze Wykonawcy, poinformujemy po zakończeniu postępowania.

Więcej na temat stanu technicznego wiaduktów Warszawskich czytaj TUTAJ