Smukalska-3Dziś (3 lutego) poznaliśmy oferty firm zainteresowanych kompleksową modernizacją ul. Smukalskiej.
Prawie 3-kilometrowy odcinek łączący osiedle Piaski i Smukałę zostanie dostosowany do przejazdu autobusów oraz ruchu rowerowego. 


W ramach inwestycji ulica Smukalska zostanie przebudowana na odcinku od ul. Błądzimskiej na Piaskach do ul. Rajskiej w Smukale.
W pierwszej kolejności planowana jest całkowita rozbiórka istniejących nawierzchni. Następnie wykonane zostaną nowe odwodnienie i usunięte zostaną kolizje z podziemną infrastrukturą. Ulice oświetlą nowe latarnie. Ostatnim etapem budowy będzie budowa nowej jezdni, drogi rowerowej, przystanków autobusowych i chodników wraz z niezbędnym oznakowaniem.

Smukalska-4Realizacją zamówienia zainteresowanych jest 6 firm. Wyceniły one wartość zadania na kwoty od 26 do ponad 50 mln zł. Zamawiający (ZDMiKP oraz MWiK) zamierzają przeznaczyć na realizację 28 mln zł. Po weryfikacji ofert wystąpimy z zaproszeniem do udziału w aukcji elektronicznej.

Oferent który złożył ważną ofertę na początku postępowania, będzie zaproszony do aukcji elektronicznej, w której będzie mógł zaoferować nową, niższą cenę.
Dopiero po tym etapie zostanie sprawdzona pozostała dokumentacja przetargowa i wybrana oferta najkorzystniejsza.
Po podpisaniu umowy prace budowlane zajmą 2 lata. 

Koncepcja rozbudowy ulicy Smukalskiej przygotowana została we współpracy z Miejską Pracownią Urbanistyczną. Projekt poddano również konsultacjom społecznym.
Ulica po gruntownej modernizacji stanie się ważnym połączeniem osiedla Smukała z centrum miasta, pozwalającym na organizację sprawnej komunikacji miejskiej.

Trasa ta nie jest obecnie przystosowana do ruchu autobusowego. W ramach inwestycji zmodernizowana zostanie też pętla przy ul. Rajskiej.

Smukalska-1Dodatkowo ulica Smukalska stanie się również ważną trasą rowerową dla wielu bydgoszczan podróżujących w kierunku terenów rekreacyjnych w Smukale, Janowie oraz nad Zalewem Koronowskim. Nowa ścieżka rowerowa na Piaskach połączy się ze zwyczajowym szlakiem biegnącym do Myślecinka.

W poprzednich latach wyremontowany został odcinek ul. Smukalskiej od ul. Szamarzewskiego do ul. Błądzimskiej.
Gruntownie zmodernizowana została część tej ulicy biegnąca w wąwozie, gdzie również dobudowany został ciąg pieszo-rowerowy oraz zabezpieczone zostały skarpy.
Równie kompleksowy remont przeszła ulica Saperów od ul. Ludwikowo do Żeglarskiej. W ubiegłym roku dodatkowo na tej ulicy doświetliliśmy również przejścia dla pieszych.
By usprawnić prowadzenie prac na odcinku objętym przetargiem w ubiegłym roku w porozumieniu z Nadleśnictwem Żołędowo zlecone zostały roboty przygotowawcze.