uliczki-Fordon-35 marca podpisaliśmy umowę z wykonawcą na kompleksową rewitalizację uliczek i terenów zielonych pomiędzy ulicą Bydgoską i brzegiem Wisły.
Inwestycja pochłonie około 25 mln zł.

W jej ramach zbudujemy też skatepark, pumptruck, plac zabaw, ścianki wspinaczkowe i boisko do siatkówki plażowej.

uliczki-Fordon-2Rewitalizacja terenów zielonych wraz z historycznym układem ulic pomiędzy ul. Bydgoską i brzegiem Wisły to jeden z najważniejszych elementów rewitalizacji tej części miasta. Prace budowlane mają zająć około 2 lat. Roboty będą dzielone na etapy. Wykonawca (frima Strabag) udzieli 5-letniej gwarancji na wykonane prace. Inwestycja będzie finansowana z wykorzystaniem europejskich środków na Gminny Program Rewitalizacji.

Przygotowana wcześniej dokumentacja projektowa zakłada budowę i przebudowę następujących ulic:
• Promenada (przebudowa istniejącego odcinka od ul. Nad Wisłą do Filomatów wraz z jej przedłużeniem w kierunku wschodnim aż do wału przeciwpowodziowego w rejonie ulicy Rybaki),
• Filomatów (wraz z zejściem na ul. Promenada),
• Zakładowa,
• Nad Wisłą,
• A. Frycza Modrzewskiego (do budowanego umocnionego nabrzeża),
• odcinek ul. Kapeluszników (od ulicy Sikorskiego w kierunku Wisły),
• Rybaki (część północna),

FORDON1Na nawierzchniach tych ulic będą stosowane kamienne kostki oraz chodnikowe płyty. Warto podkreślić, że wykorzystamy między innymi granitową kostkę, która pozostała po remontach ul. Bydgoskiej oraz Starego Rynku.
Projekt zakłada również budowę i przebudowę wszelkiej infrastruktury technicznej występującej w pasach drogowych oraz na terenach rekreacyjnych.

FORDON2W pasie zieleni nad Wisłą lokowana będzie infrastruktura rekreacyjna. Powstaną tam m.in.: skatepark, tor dla rowerzystów, plac zabaw, ścianka do wspinaczki, boisko do siatkówki plażowej, plac ćwiczeń. Na cele rekreacyjne przebudowane będzie też podwórko przy ul. Sikorskiego 2. Projekt zakłada też dużą liczbę nasadzeń drzew i krzewów oraz budowę ścieżek dydaktycznych na terenach o dużej wartości przyrodniczej.

Wszystkie rozwiązania zostały skonsultowane z przedstawicielami mieszkańców. Uwzględniają też maksymalny stopień ochrony środowiska naturalnego.