Drukuj

011

WSTĘP


Jednym z elementów polityki komunikacyjnej miasta jest promowanie ruchu rowerowego, który może w znaczący sposób odciążyć sieć drogową przejmując część podróży. Promowanie ruchu rowerowego w stosunku do transportu samochodowego jest tym bardziej uzasadnione, gdyż koszty poniesionych nakładów inwestycyjnych na infrastrukturę rowerową są niewspółmiernie niższe.
Głównymi celami polityki komunikacyjnej w stosunku do roweru w Bydgoszczy są:
- dążenie do spopularyzowania roweru jako środka komunikacji i rekreacji czynnej,
- poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i innych użytkowników dróg,
- włączenie układu dróg rowerowych do układu komunikacyjnego miasta jako integralnego i równoprawnego elementu
Duże znaczenie w propagowaniu komunikacji rowerowej mają również aspekty zdrowotne i ekologiczne, takie jak wzrost zdrowotności mieszkańców Bydgoszczy przez zwiększenie wykorzystania roweru dla rekreacji czynnej oraz zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia środowiska i uciążliwości transportu.

STAN AKTUALNY – UKŁAD SIECI DRÓG ROWEROWYCH NA TERENIE MIASTA
Na terenie Bydgoszczy wyznaczonych jest i oznakowanych ponad 81 km dróg dla rowerów.
Duży wpływ na obecny kształt sieci dróg rowerowych ma niewątpliwie geometryczny układ miasta – mocno rozciągnięty na kierunku wschód – zachód z najdalej wysuniętymi dzielnicami Osowa Góra (kierunek zachodni) oraz Fordon (kierunek wschodni). Odległość najdalszych punktów na kierunku wschód – zachód to około 20 km, natomiast na kierunku północ – południe około 9 km. Powoduje to nierównomierny rozrost sieci rowerowej, która realizowana jest głównie na kierunku wschód – zachód. Efektem tego jest powstanie ciągu rowerowego na osi zachód – wschód od „Węzła Zachodniego" (skrzyżowanie ulic Nad Torem – Grunwaldzka) do „Węzła Wschodniego" (skrzyżowanie ulicy Fordońska – Kamienna – Sporna). Drugim równoległym ciągiem dróg rowerowych jest wyznaczona odcinkowo trasa rowerowa wzdłuż Kanału Bydgoskiego łączącego dzielnice Miedzyń i Dolną Osową Górę z rondem Grunwaldzkim oraz dalej z rondem Toruńskim.

We wschodniej części miasta, wzdłuż ulicy Fordońskiej, wyznaczono drogę rowerową na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Brzechwy. Jest to część sieci dróg rowerowych obsługujących wschodnią część miasta. Stanowi ona również jeden z trzech odcinków dróg rowerowych znajdujących się w dzielnicy Fordon. Pozostałe dwie trasy poprowadzono na osi wschód – zachód w dzielnicy Fordon. Są to:
a) droga rowerowa wzdłuż ulicy Twardzickiego i ulicy Pelplińskiej,
b) droga rowerowa wzdłuż ulicy Lewińskiego i Akademickiej.
Ponadto, w północnej części miasta wyznaczono drogę rowerową z Myślęcinka do Fordonu (przez Las Gdański), a w południowej zbudowano drogi rowerowe wzdłuż ul. Wojska Polskiego i Solskiego.

W relacji na osi północ – południe sieć dróg rowerowych charakteryzuje się mniejszą spójnością niż na relacji wschód – zachód. Główne trasy rowerowe wyznaczono na ciągach ulic:

a) Koronowska, Nad Torem i ulicy Grunwaldzkiej,
b) Gdańskiej od ulicy Kamiennej do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku,
c) Magnuszewska, Zdobywców Wału Pomorskiego i Kardynała Wyszyńskiego,
d) Ogińskiego i Sułkowskiego.

UKŁAD TURYSTYCZNYCH SZLAKÓW ROWEROWYCH

Przez Bydgoszcz przebiega kilka turystycznych szlaków rowerowych. Szlaki przebiegają po istniejących drogach publicznych oraz leśnych i mają charakter typowo rekreacyjno – krajoznawczy. Są to:

1. Międzynarodowa Trasa Rowerowa R-1 – trasa ta przebiega przez osiedle Janowo i stanowi fragment najdłuższego szlaku rowerowego w Europie (z Calais we Francji do Petersburga w Rosji).
2. Szlak rowerowy po Dolinie Dolnej Wisły – przez Bydgoszcz przebiega fragment prawie 480 km czarnego szlaku rowerowego, prowadzącego z Cierpic do Zamku Bierzgłowskiego. Na terenie miasta szlak biegnie ul. Toruńską przez Plątnowo, Łęgnowo, Czersko Polskie i Zimne Wody, a dalej ul. Sporną przez Bydgoszcz-Wschód i przez Las Gdański, Czarnówko i Mariampol Górny wchodzi do Lasu Jarużyńskiego.
3. Szlak rowerowy dookoła Doliny Wisły – w Bydgoszczy zaczyna się i kończy 89 km zielony szlak rowerowy. Z Osiedla Leśnego przez Las Gdański, Nowy Fordon, Topólko i Gruczno dochodzi do Wisły, a po drugiej stronie Wisły przez Chełmno i Ostromecko wraca do Starego Fordonu.
4. Rowerowy Szlak Przyjaźni Toruńsko – Bydgoskiej – przy Dworcu Głównym PKP w Bydgoszczy zaczyna się 57 km czarny szlak rowerowy łączący Bydgoszcz i Toruń. Na terenie miasta Bydgoszczy szlak ten prowadzony jest wzdłuż ulic: Zygmunta Augusta, Artyleryjska, Kamienna, Inwalidów, Lewińskiego, Akademicka, Rejewskiego i Fordońska. Wzdłuż ul. Fordońskiej trasa przebiega wyznaczoną wspólną drogą dla pieszych i rowerzystów. Na wysokości ul. Brzechwy szlak skręca do Parku Milenijnego, aby następnie opuścić granice miasta mostem na Wiśle. Długość szlaku w Bydgoszczy wynosi 16 km.
5. Szlak Rowerowy BY 6001n – z Bydgoszczy do Chojnic prowadzi 167 km niebieski szlak rowerowy. Szlak rozpoczyna się przy stacji Bydgoszcz-Leśna i przez Las Gdański, Piaski i Smukałę dochodzi do Janowa. Wspólnie ze szlakiem R-1 prowadzi do Świekatowa. Dalej przez Bysławek, Tucholę, Woziwodę, Rytel, Mylof i Swornegacie dochodzi do Chojnic.
6. Szlak rowerowy między Bydgoszczą a Nakłem – z Bydgoszczy do Nakła prowadzi 30 km szlak rowerowy oznaczony kolorem niebieskim. Szlak rozpoczyna się przy rondzie Grunwaldzkim w Bydgoszczy. Następnie biegnie wzdłuż Starego Kanału Bydgoskiego oraz ul. Biskupińskiej i ul. Lisią wychodzi poza obszar miasta w kierunku Nakła.
7. Wiślana Trasa Rowerowa. W naszym województwie szlaki rowerowe rozpoczynają się powyżej Włocławka i kończą poniżej Grudziądza i wpisują się one w ogólnokrajowy projekt Wiślanej Trasy Rowerowej. Trasy biegną między innymi wzdłuż zakola dolnej Wisły, przez jedne z najbardziej malowniczych i cennych przyrodniczo miejsc naszego regionu, gdzie znajdują się: największy w województwie kompleks lasów łęgowych, dwa rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe oraz pomniki przyrody. Przebieg trasy został wytyczony przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w toku konsultacji z organizacjami pozarządowymi zrzeszającymi rowerzystów oraz lokalną administracją. Partnerami projektu jest trzydzieści nadwiślańskich gmin, które wzięły na siebie część kwestii organizacyjnych i logistycznych. Przez Bydgoszcz szlak przeprowadza rowerzystów następującymi ulicami: Toruńska, Sporna, Konduktorska, Inwalidów, Lewińskiego, Akademicka, Rejewskiego, Fordońska, Flotylli Wiślanej, Bydgoska, Sikorskiego, Kapeluszników, Rybaki, Pielęgniarska i Wyzwolenia.

PERSPEKTYWA I PLAN ROZWOJU
Przewidywany docelowy układ dróg rowerowych w Bydgoszczy obejmuje zwiększenie liczby i długości ścieżek, stworzenie spójnego układu obejmującego całe miasto. Układ taki stworzy dostęp do wielu najbardziej atrakcyjnych celów podróży w mieście, takich jak: parki, bulwary nadrzeczne, ogródki działkowe itd.

PLANY BUDOWY
W latach 2016 – 2019 planuje się budowę dróg rowerowych zarówno jako działania odrębne, jak również w ramach większych inwestycji drogowych. W przypadku działań odrębnych zaplanowano budowę lub wyznaczenie infrastruktury rowerowej wzdłuż ulic: Grunwaldzkiej, Kruszwickiej, Łochowskiej, Focha, Wiatrakowej, Warszawskiej, Śniadeckich, Krasińskiego, Markwarta, Sieńki, Moniuszki, Skłodowskiej-Curie, Łęczyckiej i Toruńskiej. W ramach inwestycji drogowo – torowych zaplanowano budowę infrastruktury rowerowej wzdłuż następujących ulic: Grunwaldzkiej, przedłużenie Trasy Uniwersyteckiej, Kujawskiej, Chodkiewicza, Matki Teresy z Kalkuty i Wojska Polskiego.

STANDARDY ROWEROWE BYDGOSZCZY
Standardy rowerowe Bydgoszczy są dokumentem określającym wymagania techniczne, jakim powinna odpowiadać infrastruktura drogowa przeznaczona do ruchu dla rowerów w Bydgoszczy. Stanowią uściślenie i doprecyzowanie obowiązujących przepisów prawnych, tak aby powstająca infrastruktura rowerowa była jednorodna i czytelna, a ruch rowerowy mógł być realizowany w sposób bezpieczny dla rowerzystów i innych uczestników ruchu drogowego.
Standardy wprowadzono w celu zapewnienia i uzyskania najwyższej jakości infrastruktury rowerowej w mieście poprzez określenie stałych zasad planowania, projektowania, wykonywania i eksploatacji.

 

Profil BRA na portalu Facebook