Informujemy,że z od 10.12.2018r. Wykonawca robót realizujący zadanie pn: "Budowa ul. Byszewskiej"  wprowadzi kolejną zmianę organizacji ruchu dla Etapu 2 która obejmie zamknięcie ul. Byszewskiej dla ruchu od skrzyżowania z ul. Żnińską do ul. Więcborskiej. Wprowadzaną zmianę organizacji ruchu obrazują poniższe załączniki.

Miejsce: ul.Byszewska ( skrzyżowanie ul.Żnińska z ul. Więcborska)

Inwestor: ZDMiKP

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: Zamknięcie ul. Byszewskiej od skrzyżowania z ul. Żnińską do ul. Więcborskiej.

Planowany termin zakończenia: 2019-01-31