Z uwagi na kolejny etap realizacji prac drogowych na ulicy Wały Jagiellońskie sygnalizacja świetlna Wały Jagiellońskie – sąd została przełączona w tryb ostrzegawczy. Planowane zakończenie prac: do końca stycznia 2019r.

Miejsce: ul. Wały Jagiellońskie

Inwestor: ZDMiKP

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: Z uwagi na kolejny etap realizacji prac drogowych sygnalizacja świetlna Wały Jagiellońskie – sąd została przełączona w tryb ostrzegawczy

Planowany termin zakończenia: 2019-01-31