Informujemy, że od 18.01.2019r. Wykonawca robót realizujący zadanie pn: "Przebudowa z rozbudową ul. Łochowskiej w Bydgoszczy z budową infrastruktury dla ruchu rowerowego" wprowadzi Tymczasową Organizację Ruchu dla Etapu 2, w którym to ruch pojazdów w relacji ul. Łochowska-ul. Nakielska będzie odbywał się na wprost przez tymczasowo wybudowaną wyspę ronda. Ruch z kierunku ul. Nakielska- ul. Łochowska, z ul. Sicieńskiej i ul. Lisiej będzie poprowadzony przez obwiednie ronda. Natomiast ul. Agatowa będzie dostępna dla ruchu kołowego połówkowo. Wprowadzoną zmianę organizacji ruchu obrazuje poniższy załącznik.

Miejsce: ul.Łochowska- ul. Nakielska

Inwestor: ZDMiKP

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: Ruch pojazdów w relacji ul. Łochowska- ul. Nakielska bedzie odbywał się na wprost przez tymczasowo wybudowaną wyspę ronda. ruch z kierunku ul. Nakielska-ul.Łochowska z ul. Sicieńskiej i ul. Lisiej bedzie wprowadzony przez obwiednie ronda. Natomiast ul. Agatowa będzie dostępna dla ruchu kołowego połówkowo.

Planowany termin zakończenia: 2019-03-26