Na wyjeździe z miasta w kierunku do Gdańska ulicami Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Armii Krajowej tuż za stacją benzynową trwają prace przy budowie nowego wiaduktu samochodowego. W związku z tym, ruch w obu kierunkach tzn. z miasta i wjazd do miasta jest poprowadzony po wiadukcie zachodnim.
Roboty przy budowie nowej przeprawy potrwają do końca 2019 roku.

Miejsce:

Inwestor:

Cel i występujące utrudnienia w ruchu:

Planowany termin zakończenia: