Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotycząca postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: "Opracowanie dokumentacji projektowych dla przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach zadania pn. Budowa ulic: Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulap w Bydgoszczy".

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku poniżej.