Identyfikator REWIZ
Powoli zbliża się do końca umowa na kontrolę biletów w bydgoskich tramwajach i autobusach. W związku z tym, ogłosiliśmy przetarg, w ramach którego poszukujemy firmy kontrolerskiej na nowy okres tj. od połowy roku 2019 do 2023.

Wyłoniona w przetargu firma w podanym czasie będzie zajmowała się kontrolą biletów, jak również prowadzeniem windykacji tzw. opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu.
Warto w tym miejscu wspomnieć, że od wielu lat, przywołanymi czynnościami nie zajmują się pracownicy Zarządu Dróg. Kontrole na przełomie 1999/2000 roku przejęły specjalistyczne firmy kontrolerskie, które poza kontrolami zajmują się także windykacją, a tym samym księgowością zaległych należności.
Dopiero po zakończeniu umowy, firma jeszcze przez rok zajmuje się windykacją, po czym przekazuje ją do nas.
Do końca dobiega kolejna umowa, zatem poszukujemy wykonawcy usług na lata 2019 – 2023. Zainteresowane firmy, oferty mogą składać do 22 lutego do godziny 10:00. Ich otwarcie nastąpi tego samego dnia, 15 minut później.