20200112 093709Dnia 30 kwietnia zawarte zostało porozumienie z gminą Dąbrowa Chełmińska, które umożliwia dalsze funkcjonowanie sezonowej, międzygminnej linii autobusowej do Ostromecka. Dodatkowo porozumienie umożliwia też pasażerom korzystanie z atrakcyjnych ulg biletowych. Zarówno linia jak i bilety ruszają od 1 maja 2020.


Porozumienie dotyczy uruchomienia linii nr 40 do Ostromecka w dni wolne i święta oraz funkcjonowania dla mieszkańców Gminy biletów uczniowskich i biletów Malucha. 

prezydentwjt-3Porozumienie podpisali: Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski i Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska Radosław Ciechacki

Nowe porozumienie określa zakres zadań powierzonych Miastu Bydgoszcz przez Gminę Dąbrowa Chełmińska, prawa i obowiązki stron oraz udział w kosztach realizacji zadań. Nowe połączenie funkcjonować będzie w okresie od 1 maja do końca września. Linia kursować będzie z pętli Przylesie ulicami Korfantego, Twardzickiego, Wyzwolenia, Bydgoską przez Strzyżawę do Ostromecka.

Z połączenia skorzystają zarówno mieszkańcy Bydgoszczy, odwiedzający zespół pałacowo-parkowy jak i mieszkańcy gminy Dąbrowa Chełmińska dojeżdżający do miasta. W przyszłości nie wyklucza się modyfikacji trasy i rozkładu jazdy przedmiotowej linii.

Nowa numeracja
Pragniemy również zauważyć, że linie międzygminne mają zarezerwowaną numerację od 40-49 i 90-99. W związku jednak z tym, że zakres 90-99 wyczerpał się w marcu tego roku, kolejne linie międzygminne mają już numerowanie od nr 40 do 49. Dzięki temu uniknie się zamieszania ze zmianą numeracji linii już funkcjonujących.

Jest to piąta gmina ościenna (obok Białych Błot, Osielska, Dobrcza i Nowej Wsi Wielkiej), która zawarła z Miastem Bydgoszcz porozumienie o wspólnej organizacji transportu publicznego.
Siatka podmiejskich połączeń, z roku na rok się rozwija i cieszy coraz większym zainteresowaniem mieszkańców regionu. Pierwsza linia podmiejska została uruchomiona w 2010 roku i obsługiwała Murowaniec oraz Białe Błota. Dziennie korzystało z niej ponad 2300 pasażerów. Dziś każdego dnia z linii podmiejskich korzysta już prawie 7000 osób.