Już w kwietniu Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy wchodzący w skład Forum Organizatorów Transportu oraz Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, skierował do Premiera Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego apel w sprawie zmiany dopuszczalnej liczby pasażerów w pojazdach komunikacji miejskiej. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia maksymalna liczba pasażerów w pojazdach komunikacji zbiorowej może wynosić tylko połowę miejsc siedzących. Niestety znoszenie kolejnych ograniczeń epidemiologicznych, spowodowało zwiększenie liczby pasażerów korzystających z komunikacji zbiorowej.  Obowiązujące limity przewozowe, pozostały jednak bez zmian. Tym samym wielu pasażerów ma utrudniony dostęp do środków komunikacji miejskiej.

2-rozkady-3Wnioskowaliśmy aby limity liczby pasażerów odnoszone były do nominalnej pojemności pojazdów a nie tylko do miejsc siedzących. Pozwoli to na wykorzystanie także dużych przestrzeni w pojazdach komunikacji miejskiej przeznaczonych dla osób stojących. 
Dodatkowo warto zauważyć, że nikt w Polsce nie dysponuje taką ilością taboru, aby przy rosnącej liczbie pasażerów spełnić tak wyśrubowane ograniczenia epidemiologiczne i świadczyć zarazem usługi przewozowe.

Rośnie liczba pasażerów
Znoszenie kolejnych obostrzeń epidemiologicznych, spowodował znaczny wzrost liczby pasażerów w bydgoskiej komunikacji.
W pierwszym okresie obostrzeń poziom sprzedaży biletów spadł do ok. 20% w porównaniu do wartości bazowe występującej w warunkach normalnych.
- w drugiej połowie kwietnia poziom sprzedaży wyniósł ok. 30% wartości bazowej,
- w ostatnim okresie (początek maja) poziom sprzedaży wynosi już ok. 40% wartości bazowej.
Straty z tytułu niskiej sprzedaży biletów, wynoszą w Bydgoszczy już kilka milionów złotych.

W związku z powyższym Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy już w kwietniu przyłączył się do apelu organizacji zajmujących się komunikacją miejską w Polsce i wnioskował aby limity pasażerów odnoszone były do pojemności nominalnej pojazdów a nie tylko miejsc siedzących. W dobie znacznie zwiększonej świadomości społecznej w zakresie epidemii, pozwoli to na wykorzystanie przestrzeni w pojazdach komunikacji miejskiej, z jednoczesnym zachowaniem bezpieczeństwa samych podróżnych. Wnioskujemy również o przygotowanie antykryzysowej tarczy , która obejmować będzie przedsiębiorstwa samorządowe i komunalne świadczące usługi miejskiego transportu publicznego w Polsce.

W Bydgoszczy od początku pandemii zachowane były zasady bezpieczeństwa i ograniczenia epidemiologiczne.
Na wszystkich liniach autobusowych i tramwajowych w naszym mieście, obowiązują rozkłady jazdy jak w dni powszednie. Po wprowadzeniu limitów pasażerów w transporcie publicznym, prowadzone były na bieżąco, obserwacje „napełnienia" poszczególnych kursów na liniach komunikacyjnych. W uzasadnionych przypadkach wprowadziliśmy odpowiednie wzmocnienia danych kursów, polegające bądź na zadysponowaniu do ruchu taboru o większej pojemności lub dublowaniu kursów. Wprowadzone zostały też strefy buforowe w pojazdach, dodatkowej dezynfekcje czy wyłączone zostały tzw. „ciepłych przycisków". Wszystkie te działania miały zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców korzystających z komunikacji zbiorowej w Bydgoszcz.