1. Informacje ogólne

 

 • bilet BiT City jest biletem aglomeracyjnym uprawniającym do przejazdu pociągami REGIO i interREGIO na trasie Bydgoszcz – Toruń oraz na określonych zasadach środkami komunikacji miejskiej w Bydgoszczy
  i Toruniu,
 • bilet można nabyć w kasach na stacjach kolejowych na wymienionej trasie lub w pociągach REGIO,
 • bilet aglomeracyjny Bit City występuje jako bilet jednorazowy i bilet okresowy miesięczny,
 • Stacje kolejowe w Bydgoszczy objęte systemem BiT City: Bydgoszcz Główna, Bydgoszcz Leśna, Bydgoszcz Bielawy, Bydgoszcz Wschód, Bydgoszcz Łęgnowo, Bydgoszcz Zachód, Bydgoszcz Osowa Góra, Bydgoszcz Błonie.
 • Stacje kolejowe w Toruniu objęte systemem Bit City: Toruń Główny, Toruń Miasto, Toruń Wschodni, Toruń Kluczyki, Toruń Czerniewice.

2. Uprawnienia

 

 • aglomeracyjny bilet jednorazowy BiT City
  • zakupiony na przejazd pociągiem w relacji Toruń - Bydgoszcz uprawnia także do podróżowania, przez 60 minut w czasie wskazanym na bilecie, dowolnymi liniami komunikacji miejskiej w Bydgoszczy (I strefa biletowa),
  • zakupiony na przejazd pociągiem w relacji Bydgoszcz - Toruń uprawnia także do podróżowania, przez 60 minut w czasie wskazanym na bilecie, dowolnymi liniami komunikacji miejskiej w Toruniu,
 • aglomeracyjny bilet miesięczny imienny BiT City
  • zakupiony na przejazdy pociągiem w relacji Bydgoszcz – Toruń (tam i z powrotem) uprawnia także do podróżowania w danym miesiącu dowolną linią dzienną wskazaną na bilecie w komunikacji miejskiej w Bydgoszczy (I strefa biletowa) lub dowolną linią autobusową dzienną wskazaną na bilecie albo wszystkimi liniami tramwajowymi w komunikacji miejskiej w Toruniu (I strefa biletowa) albo odpowiednio łącznie w Bydgoszczy (I strefa biletowa) i Toruniu (I strefa biletowa).

          

Uwaga: Każdy bilet aglomeracyjny BiT City zaopatrzony jest w nadruk określający zakresie ważności w komunikacji miejskiej w danym mieście.

                                                                                                                                                                            

3. Wysokość cen aglomeracyjnych biletów BiT City

Rodzaj biletu

Rodzaj taryfy

Ważny w komunikacji miejskiej

w Bydgoszczy

w Toruniu

w Bydgoszczy
i Toruniu

Jednorazowy

Normalna

12,00 zł

12,00 zł

                     

Ulga 37%

7,56 zł

7,56 zł

                       

Ulga 51%

5,88 zł

5,88 zł

                     

Miesięczny

Normalna

310,00 zł

310,00 zł

370,00 zł

Ulga 37%

158,10 zł

158,10 zł

188,70 zł

Ulga 49%

151,90 zł

151,90 zł

181,30 zł