W dniu 26.01.2018 r. Zamawiający: Miasto Bydgoszcz, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy,

zgodnie z art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, zamieszcza w poniższym pliku, Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018.

 

W sprawie szczegółowych informacji dotyczących poszczególnych planowanych postępowań należy kontaktować się z Wydziałami nadzorującymi realizację zamówień (skróty nazw Wydziałów, określone w Planie postępowań, według schematu organizacyjnego ZDMiKP w Bydgoszczy zamieszczonego w BIP)