W dniu 17.01.2019 r. Zamawiający: Miasto Bydgoszcz, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, zgodnie z art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, zamieszcza w poniższym pliku "Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019".

W sprawie szczegółowych informacji dotyczących poszczególnych planowanych postępowań należy kontaktować się z Wydziałami nadzorującymi realizację zamówień (skróty nazw Wydziałów, określone w Planie postępowań, według schematu organizacyjnego ZDMiKP w Bydgoszczy zamieszczonego w BIP).