Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do BZP w dniu 03.09.2014 r. i opublikowane pod nr 187867-2014.

 

Termin składania ofert do 19.09.2014 do godz. 10:00

 

Szczegółowe informacje w załacznikach poniżej.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 UPZP, Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zamówienia pn: "Renowacja konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej tramwajowej". Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku poniżej.