Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, w dniu 14.04.2015 r., wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Świadczenie usług przewozowych osób transportem wodnym zwanym tramwajem wodnym po akwenach Bydgoszczy wg zakresu określonego w projekcie umowy”,

zamieszczając Ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP). Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w BZP w dniu 14.04.2015 r. pod nr ogłoszenia 51797-2015.

Termin składania ofert upływa w dniu 22.04.2015 r. o godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert o godz. 10:30.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:                                                

1. ws. formalnych (dot. procedury przetargowej):

Adrianna Wróbel - tel.: 0048 52  582 27 69,  

Małgorzata Bardzińska - tel.: 0048 52 582 27 70

2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):

Tomasz Brzuchalski - tel.: 0048 52  582 27 41,

Małgorzata Kruczyńska - tel.: 0048 52 582 27 64.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Treść Ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami udostępniono w poniższych załącznikach.

 Zamawiający w dniu 23.04.2015 r., zamieszcza informację z sesji otwarcia ofert.

Zamawiający w dniu 24.04.2015 r., zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.